Trag fondacija logo


O nagradi

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro.

Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije i pojedinačne darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.Kategorije

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar četiri kategorije.

Pored kategorija u oblasti korporativne filantropije, pojedinci se mogu kandidovati za kategoriju za individualni doprinos filantropiji.
Dobitnici nagrada


Trag fondacija dodelila je VIRTUS nagrade za filantropiju kompanijama, malim i srednjim preduzećima i pojedincima, koji su tokom 2019. godine na najdelotvornij, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.