Trag fondacija logo
 
 

Filantropija

 


Kao jedan od lidera u oblasti razvoja lokalne filantropije i društvene odgovornosti u Srbiji, Trag želi da podsticaj održivom razvoju Srbije preusmeri sa inostrane pomoći ka domaćim potencijalima.


Kao lokalna fondacija, smatramo da je važno da se, u svom razvoju, zajednice oslone na unutrašnje potencijale i stoga ulažemo napore da podstaknemo razvoj lokalne filantropije i društvene odgovornosti. U skladu sa svojom strategijom, preko različitih aktivnosti i programa, ulažemo u promovisanje i podsticanje filantropije kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

 
 
 
 
 

 

 


VIRTUS nagrada

 


VIRTUS nagrada ustanovljena je 2007. godine, kao prva i najznačajnija nagrada za filantropiju u Srbiji.

Danas ova prestižna nagrada ima za cilj da prepozna i javno istakne kompanije, mala i srednja preduzeća i pojedinačne darodavce koji su na najdugoročniji i najefektniji način podržali inicijative za opšte dobro u prethodnoj godini. 


 

 

 
 

Korporativna filantropija

 

 

Trag aktivno radi na razvijanju korporativne filantropije kako bi podstakao što veći broj kompanija i preduzetnika da, na strateški način i uz izgradnju dugoročnih partnerstava sa organizacijama civilnog društva, u budućnosti podrže što veći broj neprofitnih organizacija i inicijativa za opšte dobro.

Na ovaj način, Trag je pokrenuo sistematičnu kampanju za oživljavanje i reafirmaciju filantropskih ideja i stavova u našem društvu. Oblast korporativne filantropije, kompanije i preduzeća unapređuju kroz strateški planirana ulaganja kojima nadograđuju svoje društveno odgovorno poslovanje.

Poslovni subjekti se mogu uključiti u razvoj lokalne zajednice u kojoj posluju, kako pružanjem materijalne i finansijske pomoći, tako i kroz donacije u vidu usluga, vremena i prenosa znanja svojih zaposlenih.

Trag i poslovni subjekti sa kojima fondacija sarađuje, u proteklim godinama sproveli su niz aktivnosti sa ciljem da davanja za opšte dobro ponovo postanu svakodnevni i uobičajeni deo naših života.

 
 
 
 
 

 

 

Individualna filantropija

 


Nakon višegodišnjeg rada na polju korporativne filantropije, Trag je krajem 2009. godine počeo da istražuje i oblast individualne filantropije.

Nakon sistematične kampanje za podsticanje davanja od strane pojedinaca i promociju najistaknutijih darodavaca kroz VIRTUS nagradu, Trag je 2019. godine sproveo i poslednje u nizu istraživanja javnog mnjenja o stanju filantropije u Srbiji, i na ovaj način stekao više uvida o kulturi davanja u Srbiji, stavovima građana, poznavanju mehanizama za davanje i njihovoj ličnoj spremnosti da ulože svoja finansijska sredstva ili materijalna dobra u inicijative za opšte dobro.

Građani su jasno rekli da žele da ulažu novac i da su motivisani da daju značajne svote novca kada za tim postoji jasna potreba.

 

 
 

Lokalna filantropija

 

 

Kao jedan od lidera u oblasti razvoja lokalne filantropije i društvene odgovornosti u Srbiji, Trag želi da podsticaj održivom razvoju Srbije preusmeri sa inostrane pomoći ka domaćim potencijalima.

Kao fondacija koja je aktivna u lokalnim zajednicama, smatramo da je važno da se, u svom razvoju, zajednice oslone na unutrašnje potencijale i stoga ulažemo napore da podstaknemo razvoj lokalne filantropije i društvene odgovornosti. 

U skladu sa svojom strategijom, preko različitih aktivnosti i programa, ulažemo u promovisanje i podsticanje filantropije kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.