Trag fondacija logo

Odabrani mladi istraživači za učešće u drugom ciklusu programa Pokret Polet

Edukativno-istraživački program za mlade istraživače deo je šireg programa Pokret Polet, koji Trag fondacija realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Cilj  ovog segmenta programa jeste uključivanje mladih u rad organizacija civilnog društva, kao i podsticanje da se bave analizama javnih politika i da zagovaraju za izmene socio-ekonomskih politika koje će uticati na poboljšanje položaja osetljivih grupa u društvu. Mladi istraživači, starosti do 30 godina (studenti, diplomaci ili postdiplomci fakulteta društvenih nauka) imaće priliku da analiziraju javne politike koje su u fokusu podržanih organizacija civilnog društva. Multidisciplinarni timovi će, osim istraživanja javnih politika i kreiranja predloga za unapređenje, imati priliku da se povežu sa OCD iz različitih delova Srbije, učestvuju u njihovim javnozagovaračkim aktivnostima, ali i zajedno sa njima prođu obuke koje će im pomoći da teoretska znanja primene u praksi.

Ovo su mladi koji će biti deo drugog ciklusa programa #PokretPolet:

 1. Marko Bojović, Filozofski fakultet, Novi Sad
 2. Marija Stojadinović, Akademija umetnosti Novi Sad, žurnalistika
 3. Vladimir Terzić, Filozofski fakultet u Beogradu, sociologija
 4. Anđelija Stanimirović, Filozofski fakultetu Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću
 5. Anđelija Aranđelović, Filozofski fakultet u Nišu, socijalne politike i socijalni rad
 6. Ivana Vlašković, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Studije savremenog Balkana
 7. Danica Čolakov, Filozofski fakultet u Beogradu
 8. Bojana Petrović, Filozofski fakultet u Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću
 9. Damjan Kerezović, Pravni fakultet Novi Sad, opšti smer
 10. Jana Pavlović, Filozofski fakultet u Beogradu, psihologija
 11. Marija Mavrić, Fakultet političkih nauka u Beogradu, politikologija
 12. Nikola Živković, Fakultet političkih nauka u Beogradu, master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika
 13. Marko Nikolić, Filozofski fakultet u Beogradu, doktorske studije psihologije
 14. Viktor Nikolić, Filozofski fakultet u Nišu, socijalna politika i socijalni rad
 15. Teodora Milosavljević, Filozofski fakultet u Nišu, komuniciranje i odnosi sa javnošću

 

Tokom 9 meseci, oni će proći kroz obuke, kako bi što bolje usvojili metodologiju i analiziranje javnih politika, plaćenu praksu i učestvovaće u zagovaračkim aktivnostima organizacija civilnog sektora. Glavni rezultat njihovog stažiranja biće analize javnih politika u čijoj će izradi mladi istraživači ovom prilikom učestvovati.