Trag fondacija logo

Trag fondacija pomaže kompanijama u osmišljavanju i realizaciji strategije davanja, administriranju fondova, identifikaciji i proceni projekata, korporativnom volontiranju i sličnim društveno odgovornim projektima. Interna ekspertiza, lokalno iskustvo i globalna praksa koju posedujemo u ovim oblastima su ono na čemu gradimo dugogodišnja partnerstva sa kompanijama. 

Sve je počelo 2007. godine, kada smo za Philip Morris International sproveli praćenje i evaluaciju njihovog programa donacija u zajednici. Od tada, sarađivali smo sa velikim brojem kompanija i institucija na projektima koji su pokrivali širok dijapazon poslova, a čiji je zajednički cilj bio stvaranje boljih zajednica. 

Od tada do danas, radili smo sa kompanijama i organizacijama iz različitih sektora, među kojima su Erste Banka, Državna lutrija Srbije, Holcim, Banca Intesa, NIS, Tim potpredsednika Vlade za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Delta Fondacija, Coca Cola Hellenic i drugi.