Trag fondacija logo

Donacije

Kao regionalna fondacija, Trag najveće napore ulaže u razvoj različitih programa donacija za organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana u Srbiji.

Programima donacija podstičemo ljude da razmisle o prioritetnim problemima u svojim zajednicama, i podržavamo ih u namerama da te probleme reše uz učešće cele zajednice i korišćenjem dostupnih lokalnih resursa.

Trag fondacija sprovodi više programa donacija grupisanih u nekoliko oblasti.

Građanski aktivizam

U razvoju i sporovođenju programa podrške građanskom aktivizmu Trag fondacija se opredeljuje za pristup „iz zajednice za zajednicu“ gde je naš glavni zadatak da osluškujemo i pratimo potrebe, i pored novčanih sredstava ulažemo vreme i znanje u pozitivne društvene promene. Kroz aktivno povezivanje različitih aktera i podsticanja razmene znanja potrebnih za uspešnost i održivost građanskog aktivizma.

Aktivne zajednice su tematski neograničen program koji je namenjen lokalnim inicijativama koje se bave rešavanjem konkretnih problema građana u njihovim zajednicama. Trag fondacija 2019. godine proslavlja 20 godina programa Aktivne zajednice, tokom kojih su podržane 624 inicijative u lokalnim zajednicama na teritoriji Srbije.

Programi podrške ženskim organizacijama

Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama je program kojim se osnažuju ženske organizacije, pokreti i mreže u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji kroz institucionalnu podršku, izgradnju kapaciteta i umrežavanje. Kroz ovaj program institucionalno je podržano 39 ženskih organizacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Snažnije zajedno

Program Snažnije zajedno podržava ženske kolektive, bilo da su neformalni ili udruženja, u ostvarivanju njihovih ideja u oblastima borbe protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trgovine ljudima i eksploatacije, kao i izgradnje ženskog pokreta. Projekti su podržani putem participativnog modela odlučivanja o dodeli donacija, koji daje glas prijavljenim organizacijama i grupama da same odlučuju i glasaju za ideje koje u najvećoj meri odgovaraju potrebama.

Solidarna ekonomija

Zelene ideje su program namenjen podsticanju udruženih građana da koriste uspešne poslovne prakse, upotrebljavaju tehnologije i znanja poslovnog sektora u rešavanju društvenih problema u okviru svojih zajednica, štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

Učešće u odlučivanju

Javno zastupanje u lokalnim zajednicama je program kojim želimo da podstaknemo organizacije da razviju inicijative koje će usmeriti pažnju zajednice na neki važan problem/temu u lokalnoj zajednici, koje će uključiti građane i građanke u aktivnu promociju rešenja problema, a donosioce odluka usmeriti na odabir adekvatnog rešenja.

Istovremeno, želimo da promovišemo međusobnu saradnju organizacija iz različitih regiona Srbije.

Filantropija na lokalu

Akademija održivosti je edukativni program sa donacijama koji se sastoji od tri trening modula iz sledećih oblasti: osnove fandrejzinga, prikupljanja sredstava iz lokalnih izvora (od strane kompanija i pojedinaca), napredni fandrejzing i održivosti organizacija civilnog društva.

Uspešni fandrejzing je program koji za cilj ima podršku udruženjima građana u postizanju održivosti kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja, istraživanje novih načina prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici i podsticanje korporativne i individualne filantropije.

Program Perspektiva za održivost ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive i poslužile kao model ostalim organizacijama civilnog društva u postizanju održivosti.