office@tragfondacija.org +381 11 783 9467
Trag fondacija logo

Zelene ideje

Generalni cilj programa Forum za zelene ideje jeste podsticanje udruženih građana da koriste uspešne poslovne prakse, upotrebljavaju tehnologije i znanja poslovnog sektora u rešavanju društvenih problema u okviru svojih zajednica, štiteći životnu sredinu u funkciji održivog razvoja.

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, tražimo kreativne i inovativne ideje za organizovanje i zajedničko rešavanje društvenih problema, oslanjajući se na resurse iz zajednice, uz očuvanje životne sredine.

Usmerili smo se na formalno udružene građane i građanke, a ne na pojedinke i pojedince, jer verujemo da uzajamnost i međusobna podrška, kao osnovne vrednosti i principi solidarne ekonomije, moraju biti primenjeni i u nastajanju i načinu rada solidarnog preduzeća. Program je namenjen udruženjima građana, fondacijama, zadužbinama, zadrugama i privrednim društvima koji planiraju da postanu solidarni preduzetnici ili su u solidarnom preduzetništvu početnici, i koji eksploataciju resursa, upravljanje investicijama, tehnološki razvoj i institucionalne promene usklađuju sa budućim, a ne samo sa sadašnjim potrebama.

Fond za nagrade obezbeđuje Trag fondacija, uz podršku Fonda braće Rokfeler (RBF).