Trag fondacija logo

Održana treća Nacionalna konferencija o filantropiji

Ovogodišnja Nacionalna konferencija o filantropiji: Nova realnost – nove mogućnosti održana je 4. i 5. novembra u Beogradu, a bila je i dostupna putem onlajn platforme na adresi: nkof.tragfondacija.org. Tokom konferencije imali smo prilike da pratimo panel diskusije u kojima su učestvovali vodeći eksperti i ekspertkinje iz oblasti filantropije i društveno odgovornog poslovanja, upoznamo se sa predlozima unapređenja zakonodavnog okvira za davanje, kao i sa potencijalima digitalne transformacije filantropije. Panelisti i panelistkinje osvrnuli su se i na značaj filantropske podrške manje popularnim temama, implementaciju uspešnih kampanja poput Spasimo hranu, spasimo humanost, kao i na velika postignuća i značaj lokalnih fondacija za izgradnju filantropske infrastrukture u zemlji i regionu. Saznali smo šta je to zadužbinski, a šta rezervni fond, kako se oni mogu formirati i kako ih treba održavati u cilju povećanja nezavisnosti i održivosti rada organizacija civilnog društva.

Trag fondacija - Nacionalna konferencija o filantropiji 2021

Konferenciju su otvorili Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj pri USAID-u Srbija i Biljana Dakić Đorđević, izvršna direktorka Trag fondacije, koja je ukazala na značaj razvoja filantropije utemeljenog na empirijskim nalazima, kao i razvoj podržavajućeg društvenog okruženja za filantropiju. 

“Postoji veliki broj humanih ljudi i zato je potrebno konstantno unapređivati okruženje za dalji razvoj filantropije, kako kroz zakonodavni okvir, tako i kroz nove modele i alate koje omogućavaju savremene tehnologije”.    

Neki od ključnih zaključaka konferencije naglasili su važnost iskorišćavanja potencijala digitalnih transformacija društva, pa tako i filantropije, kao i važnost dugoročnih i strateških davanja, posebno u doba humanitarnih kriza; ne nužno novca, već i znanja, usluga i mentorstva. Govornice i govornici složili su se da filantropija nije samo korektivni mehanizam, već i važan oslonac društva i zajednice, koji povezuje i osnažuje sve njihove članove. Budućnost filantropije je u izgradnji poverenja i negovanja jedinstvenog odnosa uzajamnog davanja, koji se bazira na principu transparentnosti. Edukacija o filantropiji takođe je jedan od ključnih pravaca budućih intervencija, zajedno sa radom na unapređenju zakonodavnog okvira za davanja, uvođenju poreskih olakšica, prvenstveno na donacije hrane. Nastavak istraživanja i zagovaračkih procesa takođe je jedan od najvažnijih zadataka koji se u budućnosti nalaze pred ekspertima, filantropima, civilnim sektorom i državnim institucijama.

„Filantropija predstavlja izuzetan razvojni potencijal i važan društveni mehanizam koji može da doprinese razvoju poverenja kao i smanjenju polarizacija u društvu, poboljšanju života u zajednicama i očuvanju dostojanstva. Pred filantropijom nalazi se ne more, već okean mogućnosti, istakla je Biljana Dakić Đorđević tokom zaključne sesije sa članovima Koalicije za dobročinstvoNejtanom Košelom (Catalyst Balkans), Željkom Mitkovskim (Fondacija Ana i Vlade Divac), Veranom Matićem (Srpski filantropski forum i Savet za DOP Privredne komore Srbije) i Milicom Mišković (Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje).

Snimak konferencije nalazi se na Youtube kanalu Trag fondacije, a fotografije sa pripreme događaja možete pregledati u galeriji.

Konferencija se organizuje u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.