Trag fondacija logo

Aktivne zajednice

Trag fondacija više od 20 godina sprovodi program Aktivne zajednice, u okviru kojeg je do danas podržano 698 inicijativa neformalnih grupa i udruženja u više od 200 zajednica širom Srbije. Program od samog početka prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica. Projekti koje podržavamo nisu tematski ograničeni i plod su ideja, energije, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima. 

Ko može da se prijavi?
Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?
Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, te program Aktivne zajednice otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju zajednica. Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.
Trag fondacija veruje da zajednica nije skup pojedinaca, već da nju prvenstveno čine interakcije koje pojedinci ostvaruju zarad postizanja zajedničkih ciljeva, a koje su zasnovane na vrednostima solidarnosti, uvažavanja različitosti, ravnopravnosti i odgovornosti. Verujemo u potencijal i moć aktivnih i udruženih građana i građanki da utiču na promene u svojim zajednicama, bilo da ih vezuje određen fizički prostor (geografska teritorija), onlajn prostor ili zajednički interes ili potreba. Stoga, zajednice mogu biti lokalne, zajednice etničkih manjina, pripadnika različitih marginalizovanih grupa, LGBT+, onlajn zajednice i slično.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice:
Informacije o programu i uslovi konkursa
Formular za koncept ideje

Procedura dodele donacija
Tokom procesa selekcije, projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima:
1. Kancelarija Traga
2. Odbor aktivista
3. Odbor za donacije

Konkurs je trenutno zatvoren. Nova runda programa Aktivne zajednice biće objavljena na jesen 2022. godine.

Trajnu podršku programu daju Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Fond braće Rokfeler.
* Najčešće postavljana pitanja

Aktivne zajednice - Trag fondacija