Trag fondacija logo

ZAJEDNO U DUHU EVROPSKE SOLIDARNOSTI

Beograd, 31. mart 2020 – Trag fondacija se pridružila zajedničkom saopštenju evropskih fondacija i otvorenom pozivu da donatori širom Evrope nastave da pružaju podršku organizacijama civilnog društva, u duhu partnestva i solidarnosti. Tekst saopštenja prenosimo u celosti:

Mi, dole potpisani, verujemo da je izbijanje pandemije COVID-19 događaj od izuzetnog značaja koji će imati nezabeleženi uticaj na rad organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija širom Evrope i sveta. Želimo da vas uverimo da ćemo delovati udruženo tokom ovog izazovnog vremena, jačajući duh evropske solidarnosti u odgovoru na svetsku krizu.

Posvećeni smo tome da budemo dobri partneri i izvor značajne podrške tokom narednih nedelja i meseci, kako bi organizacije civilnog društva mogle da se fokusiraju na svoj vitalni angažman u pružanju podrške najugroženijim grupama u našim zajednicama. Svesni smo da će postojati trenuci kada osoblje i volonteri neće biti dostupni, kada će biti potrebno da se korisnicima usluga obezbedi pomoć na različite načine ili kada će se od sistema zahtevati fleksibilnost kako bi se zadovoljile potrebe.

Ukoliko su vaša zajednica, usluge koje pružate ili rad organizacije pogođeni pandemijom virusa COVID-19, a vaš projekat je finansiran kroz neki od naših programa, posvetićemo se tome da:
prilagodimo aktivnosti – svesni smo da, usled pandemije, možete imati poteškoća u postizanju pojedinih rezultata ili ishoda predviđenih projektom koji sprovodite; ipak, želimo da tokom ovog perioda nastavimo da ispunjavamo svoje donatorske obaveze u skladu sa prvobitnim planom, te vas molimo da nam se obratite ako ste u ovakvoj situaciji;
redefinišemo rokove – ne želimo da vršimo dodatan pritisak; ukoliko smatrate da ćete imati poteškoća da izveštaje dostavite u skladu sa predviđenim rokovima, molimo vas da nam se obratite kako bismo utvrdili nove rokove, uzevši u obzir aktuelnu situaciju;
budemo fleksibilni u pogledu finansiranja – svesni smo da će biti potrebe za korišćnjem grantova za isplatu nadoknada za bolovanje, kupovinu opreme ili drugačiji vid pružanja usluga, stoga ćemo imati razumevanja ukoliko bude neophodna realokacija budžetskih sredstava kako biste osigurali nastavak rada;
razgovaramo sa vama – na raspolaganju smo ukoliko želite da razgovarate sa nama o situaciji sa kojom se suočavate, ali ćemo sačekati da nas sami pozovete kako bi se ovi razgovori desili u trenutku koji je najbolji za vas.

Zajedničko saopštenje koordiniraju evropske filantopske platforme DAFNE and EFC, i otvoreno je za potpise svih donatora aktivnih u Evropi. 

Saopštenje na engleskom jeziku i lista potpisnika nalaze se na sajtu EFC-a.