Trag fondacija logo

Vodič kroz ostvarivanje poreskih olakšica za korisnike donacija

Pred vama je Vodič kroz ostvarivanje poreskih olakšica za korisnike donacija, koji je pripremila i objavila Trag fondacija kao deo SIGN mreže nezavisnih fondacija iz zemalja jugoistočne Evrope i Koalicije za dobročistvo, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Balkanskog fonda za demokratiju. 

Svrha ovog dokumenta je da čitaocu u sažetoj i razumljivoj formi pruži neophodne informacije o mogućnostima i procedurama za oslobađanje od plaćanja poreza na poklon prilikom prijema donacija. Vodič pruža i detaljan prikaz poreskih obaveza u skladu sa ukupnim novčanim iznosom donacije na godišnjem nivou.

Pozivamo vas da više informacija o poreskim obavezama i olakšicama pronađete u tekstu Vodiča i infografiku – kratkom grafičkom pregledu pojedinačnih koraka i uslova.

Vodič kroz ostvarivanje poreskih olakšica za korisnike donacija možete preuzeti OVDE.