Trag fondacija logo

Uspešno održana Regionalna akademija održivosti

Od 20. do 22. aprila 2021. godine održana je onlajn Regionalna akademija održivosti za organizacije civilnog društva sa Zapadnog Balkana, koje su bile deo nacionalnih Akademija održivosti, sprovedenih kroz SIGN mrežu u pet zemalja regiona tokom 2019. godine.

Program Akademija održivosti ima za cilj da organizacijama civilnog društva pomogne da izgrade partnerstva sa novim donatorima u zajednicama, unaprede svoje dugoročno finansijsko planiranje i poboljšaju održivost kroz povećanje vidljivosti i uticaja u zajednicama u kojima rade. U regionalnom delu programa, učestvovale su 32 organizacije iz 5 zemalja Zapadnog Balkana, koje su imale prilike da dodatno uče o prikupljanju sredstava koristeći tradicionalne i nove tehnike prikupljanja, osnaživanju osoba koje prikupljanju sredstva unutar i van svojih timova, a dodatna pažnja je posvećena razvijanju odnosa sa potencijalnim i postojećim donatorima, posebno u kontekstu pandemije COVID-19, koja je značajno uticala da život u zajednicama i način na koji se pristupa radu sa volonterima i mobilizaciji resursa. Program je vodila Jolan fon Hervarde iz Holandije, a gostujući predavači su bili Robert Ozborn (SAD), Korin Artman (Holandija) i Džilijan Stjuart (Holandija).

Poziv za podršku, onlajn fandrejzing, strateški pristup prikupljanju sredstava, analiza dostupnih fandrejzing tehnika, učenje na daljinu i P2P fandrejzing, neke su od tema obrađivanih tokom Regionalne akademije održivosti. Organizacije koje su tokom prethodne faze programa uspešno prikupile novčana sredstva za svoje aktivnosti dobile su dodatna znanja za nastavak sličnih procesa i veću održivost svojih udruženja u budućnosti

Ovu aktivnost sprovodi SIGN mreža, koju čine Trag fondacija (Srbija), MOZAIK fondacija (Bosna i Hercegovina), Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Forum za građanske inicijative – FIQ (Kosovo), HORUS (Severna Makedonija) i Fondacija Catalyst Balkans (Srbija), a događaj je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije, Balkanskog fonda za demokratiju, Balkanske mreže za razvoj civilnog društva – BCSDN i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA.