Trag fondacija logo

Tražimo koordinatorku/a platforme Združene

Koordinacija platforme Združene podrazumeva rad sa zajednicom pojedinki i ženskih organizacija okupljenih oko feminističkih ideja posredstvom digitalne platforme koja je razvijena uz podršku Trag fondacije.

Koordinator/ka je odgovorna za sprovođenje konkursa usmerenih na jačanje kapaciteta ženskog pokreta (Fond za mlade feministkinje, Fond za samoodrživost i razvojni fondovi namenjeni institucionalno podržanim ženskim organizacijama), pružanje podrške članicama zajednice da grade i osnažuju pokret kroz aktivnosti na platformi, i za razvoj programa i resursa koji će omogućiti efikasniju i efektivniju borbu protiv patrijarhalnih društvenih praksi. 

Dužnosti: 

  • Koordiniše sprovođenje konkursa putem platforme Združene, osigurava transparentnost i participativnost procesa prijave i selekcije, pruža podršku članicama prilikom apliciranja. 

  • Redovno prati rad ženskih organizacija i utvrđuje potrebe za tehničkim i programskim unapređenjem platforme. Pruža kontinuiranu korisničku podršku članicama i uz podršku programerke osigurava nesmetani rad digitalne platforme. 

  • Uz podršku administrativnog odeljenja obavlja pravno-administrativne poslove. U saradnji sa timom pregleda i odobrava izveštaje podržanih organizacija i pojedinki.

  • U saradnji sa timom osmišljava i sprovodi obuke i mentorstva i predlaže nove metode izgradnje kapaciteta ženskog pokreta. Savetuje podržane pojedinke i organizacije sa ciljem efektnog osmišljavanja i sprovođenja aktivnosti, procenjuje uspešnost i uticaj programa podrške.

  • Sarađuje sa partnerskim organizacijama i podstiče umrežavanje ženskog pokreta sa ključnim akterima (druge organizacije civilnog društva, institucije, donosioci odluka, mediji, kompanije i slično).

  • Učestvuje u organizaciji događaja i promociji programa, osmišljava i organizuje studijske posete, konferencije, obuke, predavanja i učestvuje u medijskim aktivnostima

 

Ključne kompetencije: 

Poznavanje civilnog društva, posebno ženskog pokreta

Poznavanje oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti 

Razvijene komunikacione i liderske veštine, iskustvo u facilitaciji

Prilagodljivost i proaktivnost, spremnost na učenje 

Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

 

Potrebne kvalifikacije: 

 

Minimum dve godine iskustva u neprofitnom sektoru 

Iskustvo u osmišljavanju i sprovođenju obuka i mentorstva 

Napredno poznavanje digitalnih alata, poželjno iskustvo u web administraciji 

Odlično govorno i pisano poznavanje engleskog jezika 

 

Uslovi rada: 

 

Ugovor o radu na godinu dana, sa mogućnošću produženja i probnim radom od 3 meseca. 

Puno radno vreme (40 sati nedeljno). 

Česta putovanja u zemlji i regionu (Crna Gora, Bosna i Hercegovina)

 

Način prijavljivanja: 

 

Prijava uključuje kratko motivaciono pismo u kom bi trebalo objasniti motivaciju za rad na jačanju ženskog pokreta i CV na engleskom ili BHS jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. 

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtka, 11. aprila 2024. 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju