Trag fondacija logo

Tražimo koordinatora/-ku za partnerstva i usluge

 

 

Trag fondacija, sa sedištem u Beogradu, objavljuje otvorenu poziciju za koordinatora/-ke u za partnerstva i usluge.

Svrha pozicije: 

Uloga podrazumeva podršku planiranju i realizacijji aktivnosti prikupljanja sredstava, uspostavljanja i održavanja partnerstava, obezbeđivanja prihoda na bazi usluga  podrška u obezbeđivanja sredstava za Tragov zadužbinski fond, kao i pružanje podrške promociji i razvoju filantropske infrastrukture u zemlji i regionu Zapadnog Balkana. Aktivnosti se realizuju u saradnji sa Izvršnom direktorkom, Direktor/kom razvoja, Direktorkom programa, timom komunikacija i drugim timovima u okviru Traga.

 

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

 1. Razvoj planova za prikupljanje sredstava od poslovnog sektora

-Učestvuje u izradi strategije za prikupljanje i obezbeđivanje sredstava i izgradnju održivosti Trag Fondacije;

-Koordinira procesom izrade portfolia usluga – paketa usluga kao dohodovnih aktivnosti i definiše načine sprovođenja aktivnosti prodaje i pružanja usluga u saradnji sa Izvršnom direktorkom, Direktor/kom razvoja, timom komunikacija i drugim timovima u okviru Trag-a;

 1. Saradnja sa poslovnim sektorom
 • Rad na uspostavljanju novih partnerstava sa kompanijama i malim i srednjim preduzećima;
 • Uspostavlja kontakte, gradi i održava partnerstva i kreira predloge za saradnju, jačanje partnerstva, razvija upite za donacije i pregovara sa partnerima sa ciljem obezbeđivanja sredstava za rad Traga i/ili dalje ulaganje u Tragov zadužbinski fond;
 • Prikuplja podatke i učestvuje u kreiranju i upravljanju bazom kontakata donatora Traga;
 • Kroz redovan kontakt sa partnerima i kroz učešće na skupovima, konferencijama i drugim događajima od značaja za Trag, gaji odnose, informiše i izveštava o relevantnim aktivnostima Traga;
 1. Razvoj usluga organizacija civilnog društva
 • U saradnji sa Izvršnom direktorkom, Direktor/kom razvoja, Direktorom programa, timom komunikacija i drugim timovima u okviru Trag-a, Koordinator-ka razvija i predlaže usluge OCD za poslovni sektor (korporativno volontiranje, grantmaking, CSR/ESG, sponzorstva)
 • Priprema ponude i budžete, prati potrošnju budžeta na delovima programa na kojima je angažovana i učestvuje u sastavljanju narativnih i finansijskih izveštaja donatorima;
 • Po potrebi, koordiniše agilne timove angažovane na realizaciji pojedinih programa usluga;
 1. Promocija korporativne filantropije
 • Učestvuje u planiranju i sprovođenju aktivnosti vezanih za promociju korporativne filantropije kroz organizaciju događaja, konferencija, radionica, treninga, prezentacija i drugih aktivnosti koje fondacija organizuje u ovoj oblasti sa ciljem promocije Traga i njegovih rezultata, njegovog boljeg pozicioniranja u zemlji i regionu, proširenje kruga potencijalnih donatora Traga kao i unapređenja svesti kompanija o značaju strateških davanja usmerenih na civilno društvo i teme razvojnog karaktera;
 • Zastupanje i predstavljanje Trag fondacije (članstvo u relevantnim mrežama, savetima, radnim grupama i sl.)
 1. Obavlja druge zadatke dodeljene od strane nadređene/og u interesu unapređenja poslovnih procesa i postizanja definisanih rezultata.

 

Ključne odluke:

 • Kreiranje predloga plana dohodovnih aktivnosti i planova za prikupljanje sredstava od poslovnih subjekata
 • Kreiranje paketa usluga, marketing plana i operativnih planova za prikupljanje sredstava i prodaju usluga poslovnim subjekatima
 • Kreiranje ponuda i upravljanje realizacijom i finansijskim sredstavima u delovima programa za koje je Koordinator-ka zadužen-a.

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimum pet godina iskustva rada na relevantnim pozicijama
 • Minimum tri godine iskustva u fandrejzingu, saradnji sa poslovnim sektorom, komunikacijama i/ili marketingu
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
 • Znanje rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook)
 • Poželjna vozačka dozvola

Ključne kompetencije:

 • Znanje i iskustvo u oblasti fandrejzinga od pojedinaca i korporativnog sektora i primenjivih metodologija za prikljupljanje sredstava.
 • Veštine i iskustvo finansijskog i projektnog upravljanja i planiranja.
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije.
 • Sposobnost koordiniranja, prioritizacije i dobra organizacije vremena.
 • Veštine javnog nastupa.
 • Iskustvo u organizovanju različitih tipova javnih događaja.
 • Odlične komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitog okruženja, proaktivnost.

Uslovi rada:

 •         ugovor o radu na godinu dana (sa mogućnošću produženja), probni rad 3 meseca
 •         puno radno vreme (40 sati nedeljno, 5 dana u nedelji)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtka, 14. decembra 2023. godine, do 23:59č. 

Molimo vas da u naslovu mejla naznačite naziv pozicije za koju aplicirate: Prijava za poziciju savetnika/-ce za partnerstva i usluge.

 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.


Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.