Trag fondacija logo

Tražimo koordinatora/-ku komunikacija

 

 

Trag fondacija, sa sedištem u Beogradu, objavljuje otvorenu poziciju za koordinatora/-ku komunikacija.

Svrha pozicije: 

Pozicija podrazumeva koordinaciju aktivnosti na društvenim mrežama i veb-sajtu Trag fondacije, kao i komunikacionih aktivnosti i kampanja u okviru postojećih programa fondacije i projekata u okviru partnerstava koje Trag implementira uz superviziju nadjredjnog/e; koordinator/-ka komunikacija na osnovu stečenih uvida u potrebe i kontekst koordiniše pomenutim aktivnostima radi tačne realizacije plana programa i analizira uticaj implementiranih kampanja i komunikacionih aktivnosti kao izvor informacija koji služi za dalje planiranje u okviru tima komunikacija.

 

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

 • U saradnji sa nadređenim/om učestvuje u razvoju i implementaciji komunikacione strategije Trag fondacije, pojedinačnih programa i usluga koje Trag sprovodi kroz partnerstva sa korporativnim sektorom; 
 • Uz podršku nadredjenog/e osmišljava, razvija i planira kampanje i aktivnosti na društvenim mrežama i sajtu Trag fondacije, kao i kampanje za partnerstva, uz koordinaciju sa timom komunikacija i programskim timovima, a sve sa ciljem podizanja svesti o radu Trag fondacije, kako u široj javnosti, tako i kod specifičnih grupa;
 • Kreira i implementira kampanje za oglašavanje na društvenim mrežama fondacije;
 • Prati i analizira uspešnost kampanja koje Trag sprovodi i obrađuje prikupljene podatke na redovnom nivou, ali i u cilju izrade potrebnih izveštaja, kako bi se izmerio rezultat i uticaj Trag fondacije ostvaren putem društvenih mreža i sajta;
 • Pruža konsultativnu podršku u kreiranju vizuelnih materijala organizacijama i neformalnim grupama koje Trag podržava, kako bi bili u skladu sa pravilima o vidljivosti donatora;
 • Koordinira izradom promotivnog materijala Traga kroz komunikaciju sa izvršiocima usluga (dizajnerima, fotografima, videografima, štamparijama i slično) radi pospešivanja i unapređenja grafičkih i vizuelnih standarda Traga;
 • Produkuje različite vrste sadržaja, uključujući saopštenja za medije, vesti, njuzletere, intervjue i uspešne priče, u skladu sa dogovorenom strategijom i planovima;
 • Učestvuje u pripremi godišnjih izveštaja fondacije;
 • Pomaže saradnicima u pripremi sadržaja, tekstova, prezentacija i javnih nastupa;
 • Pruža podršku u pripremi i organizaciji događaja, konferencija, radionica, treninga, prezentacija i sličnih aktivnosti Trag fondacije;
 • Aktivno prati trendove u digitalnom marketingu i neprofitnom sektoru;
 • U saradnji sa nadređenim/-om, analizira, kontroliše i izveštava o budžetskim aktivnostima tima komunikacija, kao i budžetima za pojedinačne kampanje za programe i događaje koje Trag sprovodi i organizuje, kako bi se osiguralo da finansijsko poslovanje tima bude u skladu sa strateškim ciljevima organizacije;  
 • Obavlja druge redovne kancelarijske poslove, prisustvuje programskim sastancima i asistira drugim zaposlenima u dogovoru sa nadređenim/-om.

 

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema
 • Poželjno iskustvo rada u neprofitnom sektoru
 • Minimum dve godine radnog iskustva u sferi komunikacija (digitalne komunikacije, PR)
 • Iskustvo u implementaciji kampanja i vođenju projekata
 • Iskustvo u koordinaciji timova za kreiranje materijala i promociju
 • Odlično poznavanje rada na društvenim mrežama
 • Odlično poznavanje alata za onlajn oglašavanje
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika 
 • Izuzetne komunikacijske veštine i veštine javnog nastupa
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket) i platformama za onlajn komunikaciju
 • Poznavanje rada na platformama i programima za grafički dizajn sadržaja, obradu audio i video zapisa, fotografija 
 • Poznavanje rada u CMS softveru (npr. WordPress)
 • Vozačka dozvola (poželjno)

Ključne kompetence:

 • Veštine implementacije komunikacionih strategija i kreiranja sadržaja za digitalne platforme
 • Razvijene veštine upravljanja projektima u sferi komunikacija
 • Izuzetne komunikacijske veštine i veštine prezentacije (usmeno i pisano)
 • Veštine produkcije događaja
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative

 

Uslovi rada:

 • ugovor o radu na godinu dana (sa mogućnošću produženja), probni rad 3 meseca
 • puno radno vreme (40 sati nedeljno, 5 dana u nedelji)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu komunikacije@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtkaa, 31.avgusta 2023. godine, do 23:59č. 

Molimo vas da u naslovu mejla naznačite naziv pozicije za koju aplicirate: Prijava za poziciju koordinator/-ka komunikacija.

 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.


Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.