Trag fondacija logo

Tražimo asistenta/-kinju za program filantropije

 

 

Trag fondacija, sa sedištem u Beogradu, objavljuje otvorenu poziciju za asistenta/-kinju za program filantropije.

Svrha pozicije: 

Asistentska pozicija podrazumeva pružanje operativne podrške radu Trag fondacije u oblasti promocije filantropije i unapređenja filantropske infrastrukture sa ciljem daljeg razvoja programa filantropije, filantropske infrastrukture, podsticanja većih davanja za opšte dobro i snažnijeg povezivanja i pozicioniranja Trag fondacije u filantropskom ekosistemu. Asistentska uloga takođe podrazumeva operativno sprovođenje aktivnosti u okviru osnovnih i unapređenih programa za razvoj kapaciteta organizacija i lokalnih fondacija da mobilišu lokalne resurse u cilju diversifikacije izvora finansiranja za civilni sektor i njegove veće finansijske fleksibilnosti, nezavisnosti i održivosti.

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

 • Asistira u operativnom i logističkom sprovođenju događaja povezanih sa promocijom individualne i korporativne filantropije, kroz organizaciju događaja, konferencija, radionica, treninga, prezentacija i drugih aktivnosti koje fondacija organizuje u ovoj oblasti, u cilju promocije Traga i njegovih rezultata, njegovog boljeg pozicioniranja u zemlji i regionu, i unapređenja svesti kompanija i pojedinaca o značaju strateških davanja usmerenih na civilno društvo i teme razvojnog karaktera;
 • Pruža operativnu i tehničku podršku sprovođenju drugih promotivnih aktivnosti na programu (realizaciji promotivnih kampanja i izradi štampanih, video i drugih relevantnih materijala informativnog i promotivnog karaktera), uz podršku Savetnice za program filantropije i tima komunikacija, sa ciljem promocije Tragovih programa u oblasti filantropije, njihovog širenja na manje zastupljene geografske i tematske oblasti, promocije Tragovih rezultata u razvoju filantropije i jačanja filantropske infrastrukture u zemlji i regionu;ž
 • Pruža administrativnu i tehničku podršku u svim aspektima sprovođenja osnovnih i unapređenih programa za razvoj kapaciteta organizacija i lokalnih fondacija da mobilišu lokalne resurse u svojim zajednicama, u cilju diversifikacije izvora finansiranja za civilni sektor, širenja prostora za razvoj civilnog društva i njegove veće finansijske fleksibilnosti, nezavisnosti i održivosti;
 • Rukovodi bazama podataka povezanim sa aktivnostima Trag fondacije u oblasti filantropije i pomaže njihovu analizu, koja informiše dalje aktivnosti i strategije Traga u oblasti davanja za opšte dobro;
 • Prikuplja potrebne podatke, arhivira dokumenta i učestvuje u pripremi narativnih i finansijskih izveštaja donatorima, kako bi se obezbedile informacije i materijali neophodni za kvalitetne i transparentne odnose sa donatorima;
 • Obavlja druge redovne kancelarijske poslove, prisustvuje programskim sastancima i asistira drugim zaposlenima po potrebi i dogovoru.

Ključne odluke na ovoj poziciji obuhvataju operativne odluke povezane sa organizacijom događaja, sprovođenjem promotivnih aktivnosti i aktivnosti podrške organizacijama civilnog društva u okviru programa filantropije; odabir dobavljača, saradnika i materijala u vezi sa događajima i promotivnim aktivnostima koje Trag sprovodi, kao i prikupljanje podataka povezanim sa aktivnostima Trag fondacije u oblasti filantropije, koje dalje informišu donatore, zainteresovane grupe, kao i dalje aktivnosti i strategije Traga u oblasti davanja za opšte dobro i upravljanje ovim podacima.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja stručna sprema
 • Minimum dve godine iskustva rada u neprofitnom sektoru
 • Minimum dve godine radnog iskustva u organizacionim poslovima
 • Dobro poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • Odlično poznavanje osnova rada na računaru (Microsoft Office paket)
 • Poznavanje aplikacija koje se koriste u radu na daljinu (Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alatki namenjenih interakciji učesnika u onlajn okruženju)
 • Poznavanje i dobro upravljanje paketom Google aplikacija (Gmail, Google Drive)
 • Vozačka dozvola (prednost)

 

Ključne kompetence:

 • Razvijene komunikacijske veštine
 • Prilagodljivost i kreativnost
 • Proaktivnost, sposobnost samostalnog iniciranja procesa iz oblasti rada, dobro upravljanje vremenom i prioritetnim zadacima
 • Iskustvo u organizaciji događaja (organizovanih uživo, hibridno i onlajn)
 • Sposobnost rada u timu
 • Sposobnost samostalnog obavljanja posla, uz prisustvo supervizije i mentorstva onda kada je to potrebno

Uslovi rada:

 • ugovor o radu na godinu dana (sa mogućnošću produženja), probni rad 3 meseca
 • puno radno vreme (40 sati nedeljno, 5 dana u nedelji)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu podrska@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 25.avgusta 2023. godine, do 23:59č. 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.
Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.