Trag fondacija logo

Tražimo asistenta/-kinju za komunikacije

 

 

Trag fondacija, sa sedištem u Beogradu, objavljuje otvorenu poziciju za asistenta/-kinju za komunikacije.

Svrha pozicije: 

Asistent/-kinja za komunikacije učestvuje u radu tima komunikacija, radi na operativnim zadacima kojima pruža podršku i doprinosi kreiranju različitih vrsta sadržaja, sa ciljem da se aktivnosti Trag fondacije prenesu široj zajednici na jasan, profesionalan i kreativan način. Zajedno sa ostatkom tima komunikacija, a u saradnji sa spoljnim saradnicima, učestvuje u produkciji raznovrsnih materijala informativnog i promotivnog karaktera. Pruža podršku programskim timovima u pripremi i organizaciji događaja Trag fondacije.

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

 • Asistira u operativnom sprovođenju komunikacione strategije, kroz pripremu komunikacionih materijala, koji za cilj imaju predstavljanje rada Trag fondacije: kreiranje objava i, po potrebi, vizuala, za društvene mreže i sajt, vesti, njuzletera i slično;
 • Učestvuje u osmišljavanju, planiranju i realizaciji promotivnih kampanja na društvenim mrežama, uz podršku savetnice za komunikacije i koordinatora/-ke komunikacija;
 • Razvija odnose sa zajednicom kroz redovnu promociju vrednosti i aktivnosti Trag fondacije uz svakodnevno praćenje objava i komentara na društvenim mrežama;
 • Vodi kalendar sadržaja i objava na redovnom nivou;
 • Aktivno prati trendove u digitalnom marketingu i neprofitnom sektoru;
 • Pruža operativnu i tehničku podršku pri osmišljavanju i produkciji štampanih, video i drugih materijala informativnog i promotivnog karaktera, u saradnji sa savetnicom za komunikacije i koordinatorom/-kom komunikacija;
 • Učestvuje u pripremi i organizaciji događaja, konferencija, radionica, treninga, prezentacija i sličnih aktivnosti Trag fondacije;
 • Pruža podršku ažurnom održavanju baze podataka i slanju poziva za događaje/aktivnosti;
 • Prikuplja potrebne podatke, arhivira dokumenta i učestvuje u pripremi narativnih izveštaja donatorima, a u vezi sa komunikacionim aktivnostima, kako bi se obezbedile informacije i materijali neophodni za kvalitetne i transparentne odnose sa donatorima;
 • Obavlja druge redovne kancelarijske poslove, prisustvuje programskim sastancima i asistira drugim zaposlenima u dogovoru sa nadređenim/-om.

Potrebne kvalifikacije:

 • Srednja stručna sprema
 • Poželjno iskustvo rada u neprofitnom sektoru 
 • Minimum godinu dana radnog iskustva u sferi komunikacija (digitalne komunikacije, vođenje društvenih mreža i community management)
 • Odlično poznavanje rada na društvenim mrežama
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket) i platformama za onlajn komunikaciju
 • Poznavanje rada na platformama i programima za grafički dizajn sadržaja, obradu audio i video zapisa, fotografija 
 • Poznavanje rada u CMS softveru (npr. WordPress)
 • Vozačka dozvola (poželjno)

Ključne kompetence:

 • Razvijene komunikacijske veštine
 • Prilagodljivost i kreativnost
 • Proaktivnost, sposobnost samostalnog iniciranja procesa iz oblasti rada, dobro upravljanje vremenom i prioritetnim zadacima
 • Iskustvo u proizvodnji komunikacionih materijala (za tradicionalne i digitalne medije)
 • Iskustvo u organizaciji događaja (uživo, hibridno i onlajn)
 • Sposobnost rada u timu
 • Sposobnost samostalnog obavljanja posla, uz prisustvo supervizije i mentorstva onda kada je to potrebno
 • Sposobnost brzog učenja

Uslovi rada:

 • ugovor o radu na godinu dana (sa mogućnošću produženja), probni rad 3 meseca
 • puno radno vreme (40 sati nedeljno, 5 dana u nedelji)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu komunikacije@tragfondacija.org, najkasnije do četvrtkaa, 31.avgusta 2023. godine, do 23:59č. 

Molimo vas da u naslovu mejla naznačite naziv pozicije za koju aplicirate: Prijava za poziciju asistent/-kinja za komunikacije.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.


Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.