Trag fondacija logo

Javni poziv za tehnički razvoj i održavanje web platforme Peer-to-peer

Trag fondacija raspisuje javni poziv za tehnički razvoj i održavanje web platforme Peer-to-peer u okviru projekta “Snaga Aktivizma” i poziva sve zainteresovane ponuđače da pošalju svoje ponude. Projekat realizuje Trag fondacija u partnerstvu sa CRTA-om, Krovnom organizacijom mladih Srbije, BeFemom, Fondacijom Slavko Ćuruvija i Srpskim filantropskim forumom, uz finansijsku podršku USAID-a u Srbiji. Trag fondacija, u saradnji sa partnerskim organizacijama, realizuje projekat sa ciljem razvijanja platforme za  prikupljanje  sredstava gde se povećava finansiranje organizacija civilnog sektora i inicijativa omogućavajući pojedinačnim korisnicima (“promoterima kampanja / ambasadorima kampanja”) da prikupljaju sredstva za cilj (građansku inicijativu) po svom izboru.

Svrha poziva jeste pronalazak partnera koji će raditi na izradi platforme za finansiranje koja će biti alat za diverzifikaciju izvora finansiranja za civilni sektor u Srbiji.

Opis posla obuhvata sledeće segmente (oni su sastavni deo Tehničkog zadatka):

  • Izradu web platforme Peer to peer platforme za finansiranje prema tehničkim uslovima (ime, logo, brending, tehnički razvoj i održavanje)
  • Usluge potrebne za implementaciju (Domen, Hosting, Instalacija, Arhiviranje)
  • Dodatna prilagođavanja rešenja kako bi se zadovoljili zahtevi i potrebe Naručioca
  • Usluga obuke, podrške, tehničkog razvoja i održavanja u periodu od godinu dana korišćenja platforme nakon lansiranja finalne verzije platforme

Detaljan opis posla i zadataka koje treba izvršiti u okviru delokruga rada po ugovoru prikazan je u Tehničkom zadatku a uslovi ,način prijavljivanja, rok za slanje ponuda, kriterijumi i način odabira Ponuđača u Poziv za Ponuđače.

Kompletnu tendersku dokumentaciju koja uključuje Poziv za Ponuđače, Instrukcije za Ponuđače, Tehnički zadatak za Peer-to-peer, BudžetAplikacioni formular i Administrativnu check listu možete preuzeti ovde.

Info sesija će biti održana 17.maja 2024 u 12h na Zoom platformi .

Ukoliko imate pitanaj ili nedoumica, možete pogledati dokument koji sadrži najčešće postavljana pitanja.

Maksimalni budžet je 30.000,00 USD u dinarskoj protivvrednosti.

Način prijavljivanja: Ukoliko ste zainteresovani za prijavu i prihvatate navedene uslove, molimo vas da kompletnu tendersku dokumentaciju dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu: nabavke@tragfondacija.org, sa predmetom/subjektom e-maila: PREDLOG 03-2024 ili redovnom poštom/lično na adresu: Trag fondacija, Krunska 47, 11111 Beograd, Republika Srbija. Ukoliko šaljete redovnom poštom, potrebno je da najkasniji datum prispeća ponude bude krajnji rok za podnošenje ponuda na tender.

Rok za dostavljanje ponuda je sreda, 29.maj 2024. godine (do 17h).

Za sva pitanja i informacije zainteresovani Ponuđači mogu konsultovati dokument sa pitanjima i odgovorima ili se obratiti Trag fondaciji putem e-maila: nabavke@tragfondacija.org.