Trag fondacija logo

Rezultati konkursa za program podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“

Uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Trag fondacija je pokrenula novi program podrške u oblasti javnog zagovaranja, pod nazivom “Istraži – Osnaži”, kako bi unapredila znanja građana i motivisala ih da se aktivno uključe u praćenje i unapređivanje politika na lokalnom nivou. Projekat ima za cilj da, uz pomoć obuka, mentorske i finansijske podrške, osnaži 15 organizacija civilnog društva da sprovedu kampanje javnog zagovaranja u svojim zajednicama i predlože potrebne promene. 

Program “Istraži – Osnaži” stavlja akcenat na postizanje promena u tri grupe lokalnih javnih politika: politike zaštite životne sredine, socijalne politike i omladinske politike. U okviru programa javnih politika, Trag fondacija kontinuirano podržava organizacije civilnog društva – udruženja građana, mreže organizacija, fondacije i zadužbine – da budu angažovani zagovarači promena u svojim lokalnim zajednicama. Kroz programe obuka o ključnim elementima javnog zagovaranja aktivisti stiču nova znanja koja mogu da primene tokom realizacije projekata za unapređenje lokalnih i nacionalnih javnih politika. Osim finansijske podrške, značajne segmente ovog programa predstavljaju i stručna mentorska podrška, kao i događaji koji podstiču razmenu znanja i osnažuju saradnju među organizacijama.

   

*Kosovo je prikazano bez prejudiciranja statusa, u skladu sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

Tokom trajanja konkursa, na našu adresu pristiglo je 68 prijava iz čak 48 zajednica širom Srbije, od čega je 61 predlog projekta zadovoljio administrativne kriterijume konkursa i bio predmet evaluacije.

Kada je reč o tematskoj zastupljenosti, najveći broj projektnih ideja, njih 30, usmeren je na zaštitu životne sredine – na pravo na čist vazduh, dostupnu vodu, zelene gradove i očuvan biodiverzitet. Temama iz oblasti socijalnih politika bave se 24 podneta predloga projekta, dok je 14 organizacija pažnju usmerilo na pitanja unapređenja položaja mladih.

Nakon ocenjivanja podnetih predloga od strane nezavisnih evaluatora i dodatnih provera kapaciteta organizacija od strane Trag fondacije, formirana je finalna lista 15 inicijativa koje će učestvovati u programu podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”. Po potpisivanju ugovora, odabrane organizacije će, uz finansijsku i mentorsku podršku Trag fondacije, započeti realizaciju projektnih aktivnosti, usmerenih na istraživanje i unapređivanje lokalnih politika u svojim zajednicama.

POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 1. Centar za eksperimente i urbane studije – CEUS, Beograd
 2. Pridruži se, Paraćin
 3. Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA, Pančevo
 4. Libergraf, Užice
 5. Tačka komunikacije, Beograd
 6. Tim 42, Leskovac

 

SOCIJALNE POLITIKE

 1. Evropski pokret u Srbiji – EPUS, Valjevo
 2. Nauči me, Niš 
 3. Udruženje Laris, Čačak
 4. Romani cikna, Kruševac
 5. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA, Čačak
 6. Centar Srce, Novi Sad
 7. Centar za mame, Beograd

 

OMLADINSKE POLITIKE

 1. Re Generacija, Beograd
 2. Urban Stream, Požarevac