Trag fondacija logo

Rezultati konkursa za program podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“

 

Uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Trag fondacija je pokrenula još jedan ciklus programa podrške javnom zagovaranju, “Istraži – Osnaži”, kako bi unapredila znanja građana i motivisala ih da se aktivno uključe u praćenje i unapređivanje javnih politika. Projekat ima za cilj da, uz pomoć obuka, mentorske i finansijske podrške, osnaži 10 organizacija civilnog društva da sprovedu kampanje javnog zagovaranja u svojim zajednicama i predlože potrebne promene.

Program “Istraži – Osnaži” stavlja akcenat na postizanje promena u tri grupe javnih politika: politike zaštite životne sredine, omladinske politike i upotreba javnih prostora.
U okviru programa javnih politika, Trag fondacija kontinuirano podržava organizacije civilnog društva – udruženja građana, mreže organizacija, fondacije i zadužbine – da budu angažovani zagovarači promena u svojim lokalnim zajednicama ili na nacionalnom nivou. Kroz programe obuka o ključnim elementima javnog zagovaranja aktivisti stiču nova znanja koja mogu da primene tokom realizacije projekata za unapređenje lokalnih i nacionalnih javnih politika. Osim finansijske podrške, značajne segmente ovog programa predstavljaju i stručna mentorska podrška, kao i događaji koji podstiču razmenu znanja i osnažuju saradnju među organizacijama.

 

Tokom trajanja konkursa, na našu adresu pristiglo je 43 prijave iz čak 30 zajednica širom Srbije.

Kada je reč o tematskoj zastupljenosti, najveći broj projektnih ideja, njih 24 usmeren je na zaštitu životne sredine – na pravo na čist vazduh, dostupnu vodu, zelene gradove,zaštitu životinja i očuvan biodiverzitet. Temama iz oblasti omladinskih politika bave se 11 podneta predloga projekta, dok je 8 organizacija pažnju usmerilo na pitanja upotrebe javnih prostora kako bi oni bili korišćeni u skladu sa potrebama zajednice.

Nakon ocenjivanja podnetih predloga, od strane nezavisnih evaluatora i dodatnih provera kapaciteta organizacija od strane Trag fondacije, formirana je finalna lista 10 inicijativa koje će učestvovati u programu podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”. Po potpisivanju ugovora 15. marta, odabrane organizacije će, uz finansijsku i mentorsku podršku Trag fondacije, započeti realizaciju projektnih aktivnosti, usmerenih na istraživanje i unapređivanje javnih politika na lokalnom ili nacionalnom nivou.

 

Politike zaštite životne sredine

  1. UG Novi put, Kraljevo
  2. Ekološki pokret Padina, Padina
  3. Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja „ZOO Planet“, Niš
  4. Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ Priboj, Priboj
  5. Udruženje sportskih ribolovaca „Deliblatsko jezero“, Kovin

 

Omladinske politike

  1. Centar za razvoj zajednice LINK, Sombor
  2. Udruženje za podršku deci i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama Realno, Novi Sad
  3. Pokreni se mladi, Vrnjačka Banja

 

Upotreba javnih prostora

  1. Okular, Ćićevac
  2. Ekonaut, Beograd