Trag fondacija logo

Raspisan konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu MENADŽER/KA KOMUNIKACIJA

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6 raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu Menadžer/ka komunikacija.

Svrha pozicije:
Menadžer/ka komunikacija upravlja eksternim komunikacijama Trag fondacije, rukovodi implementacijom komunikacione strategije i pruža podršku ostvarivanju širih strateških ciljeva Traga. Sarađuje sa izvršnom direktorkom na poslovima komunikacije i rukovodi izgradnjom odnosa sa javnošću za Trag u celini. Sarađuje sa zaposlenima i spoljnim saradnicima Traga na tekućim komunikacionim aktivnostima u vezi sa programima, poslovima prikupljanja sredstava i dohodovnim aktivnostima. Upravlja budžetima komunikacionih aktivnosti tima, uz podršku finansijsko-administrativnog tima. Obezbeđuje redovno izveštavanje o sprovedenim aktivnostima i radu tima, prema preuzetim obavezama.

Potrebne kvalifikacije:
– Visoka stručna sprema (petogodišnje iskustvo može zameniti diplomu)
– Najmanje pet godina iskustva u komunikacijama, odnosima sa javnošću i digitalnom marketingu, poželjno iskustvo u neprofitnom sektoru
– Minimum dve godine iskustva u upravljanju
– Odlične organizacione sposobnosti
– Sposobnost rada u timu i individualno
– Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
– Poznavanje programa za obradu audio i video zapisa, fotografija i slično
– Iskustvo u korišćenju drugih softverskih alatki (MS Teams, Zoom, Trello, Slack)
– Vozačka dozvola B kategorije

Ključne kompetencije:
– Razvijeno analitičko i kreativno razmišljanje, kao i sposobnost strateškog promišljanja
– Kapacitet za osmišljavanje i kreaciju sadržaja za potrebe komunikacionih aktivnosti
– Razvijene veštine pisane i usmene komunikacije, odlične veštine nastupa u javnosti
– Sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
– Razumevanje rada medija i osnovnih principa komunikacije i marketinga
– Iskustvo u vođenju tima, razvijena sposobnost planiranja i delegiranja
– Odgovoran odnos prema obavezama i poštovanje dogovorenih rokova
– Poznavanje procesa budžetskog planiranja i finansijskog upravljanja
– Poznavanje rada na društvenim mrežama i alata za online oglašavanje

Uslovi rada:
– Rad na neodređeno vreme (probni rad 6 meseci)
– Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

Način prijavljivanja:
Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na srpskom ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti putem e-mail adrese konkurs@tragfondacija.org, zaključno sa 28. julom 2020. godine do 17h.
Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koji uđu u uži izbor.

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju.