Trag fondacija logo

Produžen konkurs za novi ciklus programa AKTIVNE ZAJEDNICE

 

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica. Projekti koje podržavamo nisu tematski ograničeni i plod su ideja, energije, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

 

Ko može da se prijavi?
Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe koje:

  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice,
  • ne postoje duže od 10 godina,
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
  • nalaze se na teritoriji Srbije.

 

Šta podržavamo?
Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, te program Aktivne zajednice otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju zajednica. Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

 

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice?
Predstavite nam vašu ideju isključivo popunjavanjem onlajn Formulara za koncept ideje. Pre toga, pozivamo vas da detaljno pročitate uslove konkursa.
Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Takođe, Word verziju formulara koju možete koristiti kao pripremu, kao i dodatno uputstvo za popunjavanje formulara, možete pronaći na navedenim linkovima. 

Prijavu možete poslati najkasnije do srede, 10. januara 2024. godine, do srede 17. januara do 23:59 časova.

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla prijave@tragfondacija.org.
Ovde možete pronaći najčešće postavljana pitanja

Program Aktivne zajednice se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.