Trag fondacija logo

Poziv za dostavljanje ponude za izradu komunikacione strategije

Trag fondacija objavljuje javni poziv za angažovanje komunikacionih stručnjaka – kako pojedinaca i/ili pojedinki, tako i marketinških agencija – za izradu trogodišnje komunikacione strategije Trag fondacije, obuhvaćene aktuelnim Strateškim planom.

Mi smo regionalna fondacija koja deluje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Već 24 godine podržavamo i podstičemo građane na aktivno učešće u razvoju lokalnih zajednica u kojima žive ili posluju. Osnažujemo ljude koji veruju da zajedničke inicijative mogu imati veliki uticaj i koji žele da budu pokretači pozitivnih promena u svojim zajednicama.
Tokom prethodne dve decenije, Trag fondacija je kroz brojne programe podržala više od 1.700 uspešnih inicijativa i projekata sa preko 20 miliona američkih dolara uloženih širom Srbije i regiona.

Vaša ponuda treba da sadrži:

 1. CV i portfolio
 2. Popunjen obrazac budžeta (slobodna forma)
 3. Popunjen prijavni formular (priložen kao sastavni deo ovog poziva, Aneks III) koji obuhvata:
  1. Kontakt informacije
  2. Bruto naknadu za pružanje usluga navedenih u ToR-u
 4. Reference/portfolio
 5. Pismo zainteresovanosti (slobodna forma)
 6. Popunjene:
  1. Finansijske podatke banke (Aneks IV)
  2. Podatke o registraciji (Aneks V; ukoliko niste pravno lice, Aneks Va)

 

Pored toga, ponuda treba da sadrži okviran predlog strategije, ključno osoblje koje će biti angažovano na izradi strategije, kao i vremenski okvir potreban za izradu komunikacione strategije.

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljanja, kriterijumima i načinu odabira kandidata, možete videti na sledećem linku, dok kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Način prijavljivanja: Ukoliko ste zainteresovani za prijavu i prihvatate navedene uslove, molimo vas da neophodnu dokumentaciju dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu: aleksandra@tragfondacija.org sa naslovom: Ponuda: Izrada komunikacione strategije Trag fondacije. 

 

Rok za slanje je petak, 19. maj 2023. godine (do 12:00h).

Ponuda mora biti važeća 90 dana od krajnjeg roka za dostavljanje tenderske dokumentacije.

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i dokumentaciju i koje ne budu dostavljene u predviđenom roku neće biti uzete u razmatranje.

Za sva pitanja i informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Trag fondaciji putem e-mail-a: aleksandra@tragfondacija.org.