Trag fondacija logo

Poreske olakšice

Trag zajedno sa fondacijama u šest zemalja u regionu, okupljenih u SIGN mrežu, radi na aktivnostima koje će  doprineti izgradnji povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro.
U okviru projekta “SIGN za održivost”, podržanog od strane Evropske unije, na osnovu pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona i zemalja EU kreiraju se predlozi za poboljšanje fiskalnih politika. Trag fondacija će, u saradnji sa SIGN mrežom koja okuplja fondacije iz 6 zemalja zapadnog Balkana, u narednom periodu raditi na unapređenju i izmeni politika u ovoj oblasti u okviru regionalnog projekta (SIGN za održivost) podržanog od Evropske komisije.

Vodič za korporativnu filantropiju “Dobro se dobrim vraća”
Trag fondacija je u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) izradila vodič za korporativnu filantropiju “Dobro se dobrim vraća”. Vodič ima za cilj da olakša davanje pravnih lica u opšte korisne svrhe u Srbiji. Vodič ukazuje na zakonska rešenja i sugeriše način rešavanja otvorenih pitanja u ovaj oblasti.
Izradu ovog vodiča omogućili su fondovi Evropske unije, Švajcarske agencije za saradnju i razvoj i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD-a).
Autor vodiča je dr Dragan Golubović.