Trag fondacija logo

Pokrenuta inicijativa za ukidanje PDV-a za humanitarne uplate na namenske račune

 

 

OTP banka Srbija je sa svojim prijateljima i partnerima, Srpskim filantropskim forumom i Trag fondacijom pokrenula pionirsku inicijativu „Zajedno do solidarnijeg društva“ posvećenu izradi jedinstvenog Registra organizacija civilnog društva koje će Banka osloboditi od provizija prilikom uplata humanitarnih donacija na njihove namenske račune. Oslobađanje od provizija važiće za sve grupe klijenata i za sve načine uplata koje se realizuju preko OTP banke, bez obzira na to u kojoj je banci otvoren račun na koji se donacija upućuje. Ova inicijativa pokrenuta je u cilju afirmacije i osnaživanja kulture davanja u našoj društvenoj zajednici.

„Veoma se radujemo što smo kroz međusektorsko delovanje i saradnju uspeli da pronađemo kvalitetno i održivo rešenje za podršku radu civilnog sektora. Verujemo da će kreiranje Registra i ukidanje provizija na uplate humanitarnih donacija na namenske račune doprineti stvaranju povoljnijeg i podsticajnijeg okvira za davanje i filantropiju. Cilj nam je da u Registru, na jednom mestu okupimo sve aktere civilnog sektora čiji je rad transparentan, kontinuiran, poštovanja vredan i čiji rezultati zaslužuju dodatni podsticaj i veću vidljivost. Ponosni smo što će na ovaj način mnoga dobra dela i ideje biti realizovane. Obaveza nas u OTP banci, kao lidera u svojoj oblasti, je da učinimo sve što je u našoj moći da zajednicu u kojoj radimo unapređujemo, učinimo humanijom i podstičemo njen razvoj, ali i da inicijativama koje pokrećemo šaljemo dobar primer drugima da isto učine. Važno nam je i da pošaljemo poruku da pokretanje zajedničkih inicijativa po pravilu postižemo bolje i trajnije rezultate.“, istakao je Predrag Mihajlović predsednik Izvršnog odbora OTP banke.

Procene su da je u Srbiji tokom 2022. godine putem donatorskih akcija sakupljeno oko 33 miliona evra za različite humanitarne potrebe u više od 4600 akcija . U pogledu same kulture solidarnosti i dobročinistva, podaci iz iste godine pokazuju da su građani mnogo veći dobročinitelji u odnosu na kompanije, suprotno ustaljenom mišljenju. Njihov udeo u humanitarnim donacijama iznosi oko 50 odsto od ukupno sakupljenih sredstava.

„Svesni smo da je ukidanje bankarskih provizija na novčane donacije kompleksno pitanje i da podrazumeva uključivanje čitavih sistema u tu akciju, ali je isto tako važno da postoji dobra volja banaka da se to pitanje reši. Prethodnih godina dobili smo podršku vodećih banaka, među kojima je i OTP banka, tako što su oslobodile provizija namenski račun za Nacionalni dan davanja. Važno je da ukidanje provizija ne ostane usamljen slučaj od akcije do akcije, već odluka koju će doneti sve banke na tržištu. Drago nam je da je OTP banka, kao jedna od najistaknutijih članica Srpskog filantropskog foruma, prva odlučila da ukine bankarske provizije i veliko nam je zadovoljstvo da smo deo tog važnog procesa. Napomenuo bih da su gestovi veoma važni. Ujedinjeni oko ove inicijative Srpskog filantropskog foruma i OTP banke pokazujemo zajednici da je važno da kroz sopstvene inicijative damo maksimalni doprinos i da davanje za humanitarne i slične inicijative stigne onima kojima je namenjeno bez ikakvih opterećenja provizija i poreza”, rekao je Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma na panelu organizovanom povodom predstavljanja Registra organizacija koje će biti oslobođene od plaćanja provizija.

Očekuje se da ukidanje provizija ne samo da može da podstakne intenzivniju donatorsku praksu i osnaži rad civilnog sektora koji se bavi humanitarnim radom, već i da donese uvećanje procenta donacija. Iz fondacije Trag ukazuju da je ovo pravi trenutak za ovakav korak, jer prošla godina beleži pad od čak 21 odsto u visini doniranog iznosa u odnosu na 2021. godinu . Ovaj negativan trend pripisuje se visokoj inflaciji i globalnim nestabilnostima, ali u pogledu oblasti koje najviše motivišu na davanja tendencije su nepromenjene. Tako se i u 2022. najviše novca skupilo u zdravstvenim i akcijama za lečenje, potom slede davanja za podršku marginalizovanim grupama, dok je smanjene siromaštva na trećem mestu, a odmah iza toga su akcije usmerene na obrazovanje.

„Drago mi je da je OTP banka prepoznala ulogu koju organizacije civilnog društva imaju kao pokretač promena u zajednici. Pokretanje Registra organizacija civilnog društva koje će biti oslobođene od plaćanja provizija važan je korak i predstavlja dugoročno, sistemsko rešenje, koje će podstaći davanja pojedinaca i kompanija ka civilnom sektoru. Posebno bih istakla važnost međusektorske saradnje, koja je neophodna za kreiranje solidarnijeg društva. Trag fondacija se, sa velikim zadovoljstvom, odazvala pozivu OTP banke da učestvuje u ovoj inicijativi i da zajedničkim snagama, sa Srpskim filantropskim forumom, nastavimo da osnažujemo civilni sektor. Verujem da će pokretanje ove inicijative od strane OTP banke ohrabriti i druge banke na slične korake, a ujedno i druge kompanije i pojedince da doniraju, i time podrže civilni sektor u većoj meri“, istakla je Ana Novaković, savetnica za filantropiju Trag fondacije.

Registar organizacija civilnog društva koje će biti oslobođene od provizija prilikom uplata donacija na njihove namenske račune, na jednom mestu će okupiti sve relevantne organizacije koje se bave humanitarnim radom, a kojima je ujedno potrebna dodatna podrška i vidljivost. Spisak će biti ažuriran na svakih 12 meseci, nakon čega će i nove organizacije moći da apliciraju da postanu deo ovog registra.

Ko može da pristupi registru?

Članice Registra mogu postati sve organizacije koje ispunjavaju sledeće zadate kriterijume, a koje se bave sledećim vidom humanitarne delatnosti:

 1. Obezbeđivanjem sredstava za lečenje u zemlji i inostranstvu za decu i odrasle (koji uključuju usluge lečenja, kontrolnih pregleda, operativnih zahvata, postoperativnih tretmana, rehabilitacija, nabavke lekova, medikamenata i potrošnog materijala, nabavke medicinskih aparata i pomagala, putne troškove i sl);
 2. Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova;
 3. Obezbeđivanjem sredstava za izgradnju, obnovu i opremanje obrazovnih i vaspitnih ustanova (osnovne i srednje škole, domovi, vrtići);
 4. Obezbeđivanjem sredstva za izgradnju, obnovu i opremanje ustanova kulture (pozorišta, muzeji, domovi kulture, kulturni centri i sl.), kao i za realizaciju projekata iz oblasti kulture;
 5. Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na prava deteta i socijalnu zaštitu dece;
 6. Obezbeđivanje sredstava za aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći socijalno ugroženom i siromašnom stanovništvu na teritoriji Srbije;
 7. Obezbeđivanje sredstava za prava manjinskih grupa;
 8. Obezbeđivanje sredstava za decu i odrasle sa fizičkim i mentalno-intelektualnim invaliditetom;
 9. Obezbeđivanje sredstava za ekološke inicijative;
 10. Obezbeđivanje sredstava za sportske aktivnosti;
 11. Obezbeđivanje sredstava za područja devastirana prirodnim nepogodama;
 12. Obezbeđivanjem sredstva za inicijative iz oblasti edukacije iz različitih oblasti;
 13. Obezbeđivanjem sredstava za realizaciju ostalih inicijativa koje imaju za cilj unapređenje društvenog i prirodnog ambijenta kroz osnaživanje socijalnih usluga, negovanje pozitivnih društvenih vrednosti, kao i kroz brigu i očuvanje celokupnog ekosistema.