Trag fondacija logo

Podrška građanskom aktivizmu u zajednici

Podrška građanskom aktivizmu u zajednici je projekat koji sprovode British Council i Trag Fondacija, u saradnji sa Fondom za dobro upravljanje Vlade Velike Britanije, sa ciljem pružanja podrške za 30 udruženja građana i neformalnih grupa iz različitih okruga Srbije, kako bi se unapredile njihove veštine iz oblasti javnog zagovaranja i aktivnog uključivanja građana u rešavanje pitanja od javnog interesa u njihovim lokalnim zajednicama. 

Ovaj pilot se sprovodi od septembra 2019. do maja 2020. godine i sastoji se od tri ključne grupe aktivnosti:

a) unapređenja veština i nivoa znanja udruženja građana i neformalnih grupa da aktivno podstaknu angažovanje građana i artikulišu njihove interese;

b) sprovođenje lokalnih akcija kroz grant shemu;

c) završni događaj u Beogradu na kome će se predstaviti najuspešnije inicijative.

Projekat je obezbedio 20 grantova do maksimalnog iznosa od 3.500 funti i 10 grantova do 8.500 funti, u zavisnosti od kapaciteta organizacije, tipa predloženih aktivnosti i plana realizacije lokalnih akcija. 

U pilot fazi mogu da učestvuju organizacije i neformalne grupe iz sledećih okruga Republike Srbije:

Borskog, Jablaničkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Srednje-banatskog, Nišavskog, Pčinjskog, Pirotskog, Raškog, Južno-bačkog, Južno-banatskog, Zaječarskog, i Zlatiborskog okruga.

Namera pilot projekta je da se identifikuju inovativni i uspešni pristupi za podršku građanskom aktivizmu koji bi omogućili dalji razvoj i širenje programa na teritoriju cele Srbije. 

Prijavljivanje se vrši elektronskim putem na sledećim adresama:

Prijavni formular | Komponenta 1: Građanski aktivizam

Prijavni formular | Komponenta 2: Javno zagovaranje u zajednici

Ukoliko imate poteškoće sa prijavom, molimo da preuzmete i pogledate priložena dokumenta:

POZIV – Podrška građanskom aktivizmu u zajednici

Smernice za popunjavanje online formulara 1 – građanski aktivizam

Smernice za popunjavanje online formulara 2 – javno zagovaranje

Budžet – podrška građanskom aktivizmu u zajednici

Rok za prijavu je do 6. oktobra, u 23:59 časova

Zbog velikog broja pristiglih prijava na konkurs za program Podrška građanskom aktivizmu u zajednici, rezultati poziva će biti objavljeni 1. novembra.

Partneri na projektu:

sr_RS
en_US sr_RS