Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za radno mesto Savetnik/ca za razvoj kapaciteta lokalnih fondacija

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6 raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu Savetnik/ca za razvoj kapaciteta lokalnih fondacija.

Svrha pozicije:

Savetnik/ca za razvoj kapaciteta lokalnih fondacija rukovodi procesom edukacije i pružanja mentorske podrške neformalnim grupama selektovanim za učešće u programu Fondacija našeg kraja sa ciljem da razviju svoje individualne i organizacione kapacitete, osnuju lokalne fondacije i obezbede njihovo nesmetano fukncionisanje u prvim godinama postojanja.

U saradnji sa direktorkom programa i timom za razvoj lokalnih fondacija, savetnik/ca će biti uključen/a u planiranje i realizaciju celokupne strategije programa, a primarna odgovornost će podrazumevati razvoj godišnjih planova izgradnje kapaciteta, njihovu koordinaciju i implementaciju, povezivanje neformalnih grupa i lokalnih fondacija na nacionalnom i regionalnom nivou, facilitiranje procesa učenja i primene naučenog , kao i praćenje napretka svake od grupa i lokalnih fondacija obuhvaćenih programom.

Savetnik/ca će takođe biti zadužen/a za održavanje veza sa partnerima, konsultantima i osobljem Trag fondacije relevantnim za proces učenja i za razvoj publikacija i materijala koji su u službi tog procesa.

Program se trenutno realizuje u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa mogućnošću proširenja i na druge zemlje regiona od 2023. godine.

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimum pet godina iskustva rada u neprofitnom sektoru
 • Minimum tri godina iskustva u aktivnostima izgradnje kapaciteta i pružanja mentorske podrške, posebno u oblastima vezanim za organizacioni razvoj (prednost će imati kandidati/kinje koji imaju iskustva i u izgradnji kapaciteta u oblasti dodele donacija i/ili prikupljanju sredstava)
 • Odlično govorno i pisano znanje srpskog i engleskog jezika
 • Poznavanje osnova rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook) i drugih alatki za online rad (Zoom, Canva, Mentimeter i slično)
 • Poželjno – vozačka dozvola B kategorije

 

Ključne kompetencije:

 • Iskustvo u oblasti izgradnje kapaciteta u svim njegovim fazama, od kreiranja metodologija i dizajna treninga do realizacije aktivnosti;
 • Iskustvo u kreiranju publikacija i materijala relevantnih za procese učenja i informisanja;
 • Odlične komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitog okruženja;
 • Iskustvo u organizovanju različitih tipova online i offline događaja;
 • Odlične veštine javnog nastupa;
 • Sposobnost individualnog i timskog rada;
 • Sposobnost upravljanja odnosima, veštine prioritizacije i dobra organizacija vremena;
 • Odlične veštine planiranja i poštovanje dogovorenih rokova;
 • Veštine analize budžeta i planiranja;
 • Prilagodljivost;
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije.

 

Uslovi rada:

 • Ugovor na dve godine uz mogućnost produženja (probni rad 6 meseci)
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na srpskom ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti putem e-mail adrese konkurs@tragfondacija.org, zaključno sa petkom, 29. januarom 2021. godine do 17h.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor.

 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju.