Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za program podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži

 

 

Program podrške javnom zagovaranju Istraži –  Osnaži ima za cilj unapređenje znanja građana i građanki na temu javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i njihovo aktivno uključivanje u praćenje i predlaganje izmena za unapređenje pomenutih politika.

 

Ko može da se prijavi?

Konkurs važi za sve organizacije civilnog društva, udruženja građana, mreže organizacija, fondacije ili zadužbine koje su registrovane pre 1. januara 2022. godine u Agenciji za privredne registre Srbije.

Program je namenjen organizacijama civilnog društva koje su već pokretale zagovaračke inicijative i koje žele da kreiraju aktivnosti usmerene na rešavanje nekog značajnog pitanja/teme na lokalnom, okružnom i/ili nacionalnom nivou, uz podršku i uključivanje građana. Predloženi projekti treba da se odnose na kampanje javnog zagovaranja zasnovane na istraživanju javnih politika.

 

Koliko program traje?

Vremenski okvir sprovođenja predloga projekta je 10 meseci, a maksimalni iznos finansijskih sredstava za koje možete konkurisati je 1.340.000 RSD.

Očekuje se da projekti počnu do 31. marta 2024. godine.

 

Koje vidove podrške organizacije dobijaju kroz ovaj program?

Program podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži, pored finansijske podrške za sprovođenje predloženih projekata, uključuje sledeće načine podrške organizacijama civilnog društva:

  • program obuka na temu javnog zagovaranja, u cilju unapređenja znanja i veština aktivista da uspešno sprovedu kampanje javnog zagovaranja,
  • ekspertsku mentorsku podršku tokom celog projekta, a u okviru koje organizacije mogu steći dodatna znanja iz oblasti javnog zagovaranja, javnih politika i komunikacija,
  • umrežavanje sa lokalnim inicijativama i
  • promociju lokalnih inicijativa koja će biti realizovana u toku trajanja projekta kroz izradu video-materijala i uspešnih priča.

 

Kako se prijaviti za program Istraži – Osnaži?

Predstavite nam vašu ideju isključivo popunjavanjem onlajn Formulara za finalni predlog projekta. Uz njega je neophodno priložiti i format za popunjavanje budžeta za vaš projekat.

Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Takođe, Word verziju formulara koju možete koristiti kao pripremu, kao i dodatno Smernice u vezi sa programom, možete pronaći na navedenim linkovima. 

Prijavu možete poslati najkasnije do nedelje, 28. januar 2024. godine, do 23:59 časova.

Nakon završenih svih faza selekcije projekata, finalna lista 11 podržanih projekata biće objavljena na veb stranici Trag fondacije najkasnije do 1. marta 2024. godine.

Za dodatne informacije i pitanja o konkursu možete kontaktirati tim Trag fondacije putem imejl adrese politike@tragfondacija.org do četvrtka, 25. januara do 12 časova.

Program podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži sprovodi se uz finansijsku podršku USAID-a.

Program podrške javnom zagovaranju Istraži – Osnaži sprovodi se uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.