Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju koordinatora/-ke za administriranje grantova

Svrha posla:

Na osnovu stečenih uvida u potrebe i kontekst strategije Trag fondacije, koordinator/-ka za administriranje grantova prati finansijsko-administrativne aktivnosti doniranih organizacija radi realizacije plana programa, u saradnji i uz podršku programskom timu.

Ključne odgovornosti i dužnosti:

 • Sastavljanje memoranduma o saradnji sa inicijativnim grupama, ugovora za donacije i aneksa ugovora, zavođenje ugovora i priprema za potpisivanje (slanje i praćenje statusa)
 • Priprema i ažuriranje budžetskih obrazaca za grantove, obrazaca za finansijsko izveštavanje i odobravanje budžeta grantija (u saradnji sa programskim timom) 
 • Podrška dobitnicima grantova za sva finansijska pitanja i nedoumice u vezi sa finansijskim upravljanjem projektima (podrška prilikom sastavljanja budžeta, prvih izveštaja i slično)
 • Instrukcije i direktna komunikacija kao vid tehničke podrške u saradnji sa programskim timom, grupama i dobitnicima grantova za oslobađanje od PDV-a
 • Pregledanje finansijskih izveštaja dobitnika grantova i prateće dokumentacije i sastavljanje liste eventualnih dopuna neophodnih za njegovo puno usvajanje
 • Podrška programskom timu u osmišljavanju i sprovođenju obuka za dobitnike grantova u vezi sa finansijskim izveštavanjem i pripremom prateće dokumentacije 
 • Evidencija o dinamici isplate i isplaćenim tranšama, kao i evidencija potrošnje sredstava grantova (lokalne fondacije, fandrejzing programi, tehnički grantovi, matching grantovi…)
 • Podrška programskom timu za uspostavljanje i implementaciju finansijskih i administrativnih procedura na programu (uz vođstvo admin-fin direktorke – osmišljavanje finansijskih procedura na svakom programu, u skladu sa zahtevima programa i donatora, ali i potrebama grantija) 
 • Podrška admin-fin direktorki pri osmišljavanju jasnih i nedvosmislenih pravila koja se odnose na programski tim (dinamika saradnje, očekivanja, jasna podela uloga i poslova, uspostavljanje sistema funkcionisanja i saradnje koordinatora/-ke za administriranje grantova i programskih timova)
 • Priprema pregledanih finansijskih izveštaja dobitnika grantova na konačno odobrenje admin-fin direktorki

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema (trogodišnje iskustvo na sličnim poslovima može zameniti diplomu)
 • Minimum dve godine iskustva rada u neprofitnom sektoru
 • Iskustvo u vidu procene/analize projektnih budžeta i praćenja troškova
 • Minimum godinu dana iskustva u poslovima administriranja 
 • Odlične komunikacijske veštine
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
 • Poznavanje osnova rada na računaru (MS Office, Access. Outlook)
 • Vozačka dozvola B kategorije (poželjno)

Ključne kompetencije:

 • Razvijene analitičke veštine
 • Razvijene komunikacijske veštine 
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Veštine finansijskog upravljanja i finansijskog izveštavanja
 • Poznavanje civilnog društva
 • Prilagodljivost i sposobnost rada u timu
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

Uslovi rada:

 • Ugovor o radu na godinu dana, sa mogućnošću produženja i probnim radom od 3 meseca
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo.

Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do nedelje, 27. avgusta 2023. godine, do 23:59h.

Molimo vas da u naslovu mejla naznačite naziv pozicije za koju aplicirate: Prijava za poziciju koordinator/-ka za administriranje grantova.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.