Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju koordinator/ka za program filantropije

Koordinatorska pozicija podrazumeva pružanje podrške radu Trag fondacije u oblasti razvoja filantropije i filantropske infrastrukture. Koordinator/ka, na osnovu stečenih uvida u potrebe programa i kontekst, koordiniše operativno sprovođenje aktivnosti u oblasti promocije filantropije, jačanja lokalne filantropije i filantropske infrastrukture, radi tačne realizacije plana, i dalje izveštava nadređene i lica od interesa sa ciljem razvoja programa i razvoja kulture davanja u Srbiji.

Od koordinatora/ke se očekuje da učestvuje u planiranju strategije programa filantropije i realizaciji svih aktivnosti u oblasti razvoja promocije filantropije. Ključne odgovornosti koordinatora/ke biće operativno i logističko sprovođenje aktivnosti u vezi sa promocijom individualne i korporativne filantropije kroz organizaciju događaja, kampanje i izradu svih relevantnih informativnih i promotivnih materijala namenjenih informisanju javnosti, unapređenju kulture davanja i vidljivosti Trag fondacije među akterima u zemlji i regionu. Koordinator/ka će takođe rukovoditi bazama podataka, ali i učestvovati u izveštavanju o aktivnostima sprovedenim u okviru programa filantropije Trag fondacije.


Ključne kompetencije:

 • Iskustvo u međusektorskoj saradnji
 • Iskustvo u organizaciji događaja, posebno VIP događaja sa velikim brojem zvanica (organizovanih uživo, hibridno i onlajn)
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket i aplikacija koje se koriste u radu na daljinu – Zoom, MS Teams, Google Meet, kao i drugih alatki namenjenih interakciji učesnika u onlajn okruženju)
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Kreativnost i prilagodljivost
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije
 • Poželjno poznavanje stanja u civilnom sektoru u Srbiji i u regionu


Potrebne kvalifikacije:

 • Minimum tri godine iskustva rada na sličnim poslovima
 • Iskustvo u implementaciji projekta i u izveštavanju donatorima
 • Odlične organizacione sposobnosti i veštine prioritizacije
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično govorno i pisano poznavanje engleskog jezika


Uslovi rada:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, minimum godinu dana, sa mogućnošću produženja – probni rad u trajanju od 3 meseca
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)


Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV na engleskom jeziku i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 27. avgusta 2021. godine, do 17 časova.
Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.