Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju koordinator/ka komunikacija

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6, raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu koordinator/ka komunikacija.

 

Svrha posla:

Pozicija podrazumeva koordinaciju aktivnosti na društvenim mrežama i veb-sajtu Trag fondacije, kao i komunikacionih aktivnosti i kampanja u okviru postojećih programa fondacije i projekata u okviru partnerstava koje Trag implementira; koordinator/ka komunikacija na osnovu stečenih uvida u potrebe i kontekst koordiniše pomenutim aktivnostima radi tačne realizacije plana programa i analizira uticaj implementiranih kampanja i komunikacionih aktivnosti kao izvor informacija koji služi za dalje planiranje u okviru tima komunikacija.

 

Ključne odgovornosti i dužnosti:

 • Učestvuje u razvoju i implementaciji komunikacione strategije Trag fondacije, pojedinačnih programa i usluga koje Trag sprovodi kroz partnerstva sa korporativnim sektorom; 
 • Osmišljava, razvija i planira kampanje i aktivnosti na društvenim mrežama i sajtu Trag fondacije, kao i kampanje za partnerstva, uz koordinaciju sa menadžerkom komunikacija, izvršnom direktorkom i drugim programskim timovima, a sve sa ciljem podizanja svesti o radu Trag fondacije kako u široj javnosti, tako i kod specifičnih grupa;
 • Prati i analizira uspešnost kampanja koje Trag sprovodi i obrađuje prikupljene podatke na redovnom nivou, ali i u cilju izrade potrebnih izveštaja, kako bi se izmerio rezultat i uticaj Trag fondacije ostvaren putem društvenih mreža i sajta;
 • Razvija odnose sa zajednicom kroz redovnu promociju vrednosti i aktivnosti Trag fondacije uz svakodnevno praćenje objava i komentara na društvenim mrežama;
 • Produkuje različite vrste sadržaja, uključujući vesti, njuzletere, intervjue i uspešne priče, u skladu sa dogovorenom strategijom i planovima;
 • Vodi kalendar sadržaja i objava na redovnom nivou;
 • Aktivno prati trendove u digitalnom marketingu i neprofitnom sektoru;
 • Pomaže saradnicima u pripremi sadržaja, tekstova, prezentacija i javnih nastupa;
 • Koordinira izradom promotivnog materijala Traga kroz komunikaciju sa izvršiocima usluga (dizajnerima, fotografima, videografima, štamparijama i slično) radi pospešivanja i unapređenja grafičkih i vizuelnih standarda Traga;   
 • Pruža podršku ažurnom održavanju baze kontakata i slanju poziva za događaje/aktivnosti;
 • U saradnji sa menadžerkom komunikacija, analizira, kontroliše i izveštava o budžetskim aktivnostima tima komunikacija, kao i budžetima za pojedinačne kampanje za programe i događaje koje Trag sprovodi i organizuje, kako bi se osiguralo da finansijsko poslovanje tima bude u skladu sa strateškim ciljevima organizacije;  
 • Obavlja i druge zadatke po potrebi, u dogovoru sa menadžerkom komunikacija.

 

Ključne kompetencije:

 • Veštine implementacije komunikacionih strategija i kreiranja sadržaja za digitalne platforme
 • Razvijene veštine upravljanja projektima u sferi komunikacija
 • Izuzetne komunikacijske veštine i veštine prezentacije (usmeno i pismeno)
 • Veštine produkcije događaja
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimum dve godine iskustva u sferi komunikacija 
 • Iskustvo u implementaciji kampanja i vođenju projekata
 • Iskustvo u koordinaciji timova za kreiranje materijala i promociji
 • Odlično poznavanje rada na društvenim mrežama
 • Poznavanje alata za onlajn oglašavanje
 • Odličan govorni i pisani engleski 
 • Izuzetne komunikacijske veštine i veštine javnog nastupa
 • Poznavanje osnova rada na računaru (MS Office paket) i platformama za onlajn komunikaciju
 • Poznavanje rada na platformama i programima za grafički dizajn sadržaja, obradu audio i video zapisa, fotografija 
 • Poznavanje rada u CMS softveru (npr. WordPress)      

 

Uslovi rada:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, minimum godinu dana, sa mogućnošću produženja; probni rad 3 meseca
 • Puno radno vreme (40 sati nedeljno)

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na srpskom ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. Prijavu je potrebno poslati na i-mejl adresu konkurs@tragfondacija.org zaključno sa utorkom, 28. junom 2022. godine.

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koji uđu u uži izbor.

 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.