Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za poziciju finansijskog koordinatora/ke

Svrha pozicije:

Operativna realizacija dužnosti potrebnih za efikasno finansijsko upravljanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima, a uz odobrenje finansijsko-administrativne direktorke. 

 

Ključne odgovornosti i dužnosti: 

 • Praćenje plana potrošnje budžeta organizacije i po projektima, evidentiranje finansijskih promena nastalih realizacijom projektnih i institucionalnih aktivnosti na mesečnom nivou
 • Kontrola evidentirane prijemne dokumentacije, u skladu sa budžetima projekata
 • Izvršenje odobrenih dinarskih i deviznih plaćanja, u skladu sa potrebama projekata i drugih aktivnosti organizacije
 • Obezbeđenje dnevnog unosa odobrene dokumentacije u finansijsku bazu (Microsoft Dynamics Nav).
 • Priprema obračuna mesečnih zarada i drugih nadoknada u skladu sa potrebama organizacije
 • Učešće u pripremi finansijskih i drugih izveštaja u skladu sa zahtevima donatora
 • Priprema dokumentacije za sprovođenje finansijske revizije
 • Organizacija i arhiviranje finansijske dokumentacije za specifične projekte i organizaciju u celini

 

Potrebne kvalifikacije:

 • Poželjna VSS ili VŠS iz oblasti ekonomije
 • Najmanje tri godine iskustva na finansijsko-administrativnim poslovima
 • Dobro poznavanje računovodstvenih pravila i procedura
 • Napredno znanje engleskog jezika
 • Napredno znanje rada na računaru (MS Office paket) 
 • Prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom rada u civilnom sektoru, na finansijskim izveštavanjima domaćih i međunarodnih projekata
 • Prednost imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom rada u Microsoft Dynamics Nav bazi

 

Ključne kompetence:

 • Odlične komunikacijske i međupersonalne veštine
 • Odlične administrativne i organizacione sposobnosti
 • Sposobnost da se radi precizno i u kratkim vremenskim rokovima
 • Sposobnost samostalnog rada sa minimalnom supervizijom i mentorstvom
 • Sposobnost rada u timu 

 

Uslovi rada:

 • rad na neodređeno vreme, probni rad 6 meseci 
 • puno radno vreme

 

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo na engleskom jeziku i CV, kao i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno radno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do nedelje, 12. marta 2023. godine, do 23:59h

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.
Trag fondacija će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor. 

Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orijentaciju.