Trag fondacija logo

Otvoren je konkurs za prijave na program AKADEMIJA ODRŽIVOSTI!

 

Pozivamo sve organizacije civilnog društva, koje žele da unaprede svoje dugoročno finansijsko planiranje i poboljšaju svoju održivost i uticaj u zajednicama u kojima deluju, da se prijave na novi ciklus konkursa programa Akademija održivosti. Konkurs je otvoren do 13.  do 24. maja 2024. godine u 23:59 časova.

 

Ko može da se prijavi?

Za učešće u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva registrovane u Republici Srbiji — udruženja građana i fondacije, koje postoje duže od godinu dana i čija je primarna teritorija delovanja zajednica (selo, opština, grad) u kojoj su registrovane.

Važno je da predložene inicijative za koje će se prikupljati sredstva obuhvate neku od sledećih tema:

razvoj lokalne zajednice, ljudska prava, antidiskriminacija, ženska prava i osnaživanje žena, osnaživanje mladih, socijalna inkluzija, solidarna ekonomija, zaštita životne sredine, zaštita životinja, socio-ekonomski razvoj, demokratizacija, vladavina prava, odgovornost javnih institucija i antikorupcija. 

Program je prevashodno namenjen osobama koje donose odluke u svojim organizacijama i koje su u prilici da posvete vreme planiranju i aktivnom prikupljanju sredstava u kontekstu širih strateških smernica organizacije. 

 

Kako se vrši prijava?

Svoje ideje možete prijaviti popunjavanjem onlajn prijavnog formulara.

Svi prijavljeni za učešće u programu će o rezultatima odabira biti obavešteni najkasnije 7.juna 2024. godine.

Za pitanja i nedoumice u vezi sa konkurisanjem možete konsultovati dokument sa detaljno opisanim procesom prijave i selekcije , kao i dokument sa najčešće postavljanim pitanjima.

 

Kako izgleda tok programa?

Ukoliko vaša ideja bude bila odabrana za učešće u programu, obavezni ste da učestvujete u treninzima o osnovama prikupljanja sredstava i mobilizacije lokalnih resursa, koji će biti održani u dva navrata tokom juna i jula 2024. godine u Beogradu.

Nakon obuke, svi učesnici/-ce će dalje razviti i podneti Trag fondaciji svoje predloge projekta, koji uključuju detaljni opis teme za koju se sredstva prikupljaju i plan prikupljanja sredstava iz lokalne zajednice. Ovaj korak je obavezan za učešće u narednim fazama programa, a procenjuje se da će biti od pomoći svakoj od organizacija-učesnika programa u osmišljavanju realne kampanje prikupljanja sredstava, koja odgovara potrebama i resursima dostupnim u zajednici.

Svaka izabrana organizacija će dobiti 800 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti za sprovođenje svoje kampanje prikupljanja sredstava. Fandrejzing kampanje, u okviru kojih organizacije prikupljaju sredstva od pojedinaca i preduzeća u svojim zajednicama, traju najviše šest meseci, a proces je kompetitivan među učesnicima programa, što znači da će oni koji prvi budu prikupili planiranu sumu sredstava, prvi biti i uzeti u razmatranje za mečing donaciju. Kako bi se kvalifikovala za dalje učešće u programu, svaka organizacija ima obavezu podnošenja narativnog i finansijskog izveštaja Trag fondaciji o utrošenim sredstvima za izvođenje kampanje prikupljanja sredstava, kao i izveštaja o prikupljenim sredstvima.

Mečing donacije će biti dodeljene onim organizacijama koje prve budu prikupile iznos sredstava koje su predvidele u svojim planovima za prikupljanje sredstava. Ukupni fond za donacije iznosi 38.500 američkih dolara. Nakon podnetog izveštaj o prikupljenom iznosu sredstava, Trag fondacija uplaćuje donaciju u visini prikupljenih sredstava od građana/-ki i preduzeća u maksimalnom iznosu do 3.500 dolara u dinarskoj protivvrednosti (pri čemu je minimalni iznos za prikupljanje 2.000 dolara).

Po prijemu mečing donacije, organizacije sprovode inicijative za koje su prikupljale sredstva do jula 2025. godine, nakon čega podnose narativni i finansijski izveštaj Trag fondaciji.

Na kraju ciklusa programa, Trag fondacija će organizovati obavezno okupljanje organizacija podržanih u okviru programa, koje će biti namenjeno umrežavanju i razmeni iskustava i izazova sa kojima su se organizacije suočavale tokom procesa prikupljanja sredstava i sprovođenja inicijativa. Ovo okupljanje je planirano u junu 2025. godine.

 

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja ili nedoumica, možete nam se obratiti mejlom na podrska@tragfondacija.org. Naš tim će vam rado pružiti podršku. 

Preporučujemo vam da pogledate i dokument sa najčešće postavljanim pitanjima.

Prijava se vrši isključivo onlajn, popunjavanjem formulara.

Nepotpune prijave i prijave podnete nakon navedenog roka (13. 24. maj 2024. godine u 23:59 časova) neće biti razmatrane.

Prijava podneta mejlom, slanjem popunjenog prijavnog formulara u vidu Word dokumenta, neće se smatrati validnom i neće biti razmatrana.

 

Program #AkademijaOdrzivosti sprovodi se u okviru projekta Snaga aktivizma, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Projekat sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum, s ciljem da inspiriše građanski aktivizam u Srbiji i ojača ulogu civilnog društva u reformama koje doprinose razvoju demokratije i evropskim integracijama.