Trag fondacija logo

Održan trening „Razvijajmo zajednice”, u okviru programa jačanja lokalnih zajednica

Trening Razvijajmo zajednice održan je u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo” (ACT), za 6 podržanih organizacija koje imaju u fokusu zagovaranje u zajednicama. Tokom tri dana, od 19. do 21. oktobra, Nataša Konstantinović, ispred Trag fondacije, i Ilir Gaši, kao stručni konsultant, predstavili su ABCD (Asset Based Community Development) metodologiju. Uz nju će učesnici lakše prepoznati resurse kojima njihove zajednice raspolažu, a koji im mogu pomoći da utiču na unapređenje života ljudi u zajednicama. 

Ovo je ujedno bila i prilika da se Trag fondacija po prvi put uživo sastane sa grantijima, organizacijama čiji su projekti podržani u okviru ovog programa, i da ih bliže upozna kroz različite akitvosti i razmenu znanja.

Trening je bio osmišljen tako da pruži odgovore na osnovne potrebe organizacija koje deluju lokalno u manjim sredinama. Pored ABCD principa, zasnovanog na promeranju fokusa sa problema na jake strane (talenti, veštine i vizije) svake zajednice koje udružene mogu doprineti svima koji u njioj žive. Dotakli su se i tema javnog zagovaranja, transformacije konflikata u lokalnim zajednicama i komunikacija.

Kroz različite aktivnosti, učesnici su se upoznali, povezali razmenom iskustava i mišljenja, a iscrtavanjem mapa svojih zajednica locirali su resurse kojima te zajednice raspolažu. Posebno važan korak u usvajanju znanja, bila je simulacija procesa facilitacije i medijacije zamilšljenog konflikta u zajednici, kao i dizajn primera promotivnih materijala koje bi u sličnim aktivnostima u realnom životu mogli koristiti.

Nakon ove aktivnosti, organizacije će imati mentorsku podršku uz koju će moći da ABCD metodologiju implementiraju, kao i da mapiraju resurse i moguća rešenja u okviru svojih zajednica, a kroz koje bi uključili i građane u svoje inicijative.