Trag fondacija logo

Odabrane su organizacije za učešće u programu javnog zagovaranja Pokret Polet

 

Uz finansijsku podršku Evropske unije, Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) sprovodi trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici #PokretPolet. 

Program je pokrenut sa namerom da unapredi i podrži reformu javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji, pružajući finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovaraju za promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. Podržani projekti su usmereni na teme poput unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga socijalne zaštite, poboljšanja položaja osetljivih grupa i njihovog zapošljavanja, unapređenja radnih prava, kao i osnaživanja socijalnog preduzetništva i podsticanja inovacija socijalnih usluga.

Organizacije koje će učestvovati u drugom ciklusu programa #PokretPolet su:

  1. Ahondroplazija Srbija – Little People of Serbia
  2. Beogradski centar za ljudska prava|BCHR
  3. NGO BE ACTIVE 16
  4. Gender knowledge hub
  5. Udruženje građana Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.
  6. Tim 42
  7. KO GRADI GRAD
  8. Udruženje “Putokaz Kragujevac”
  9. Užički centar za ljudska prava i demokratiju
  10. Udruženje žena “Lav”

 

U okviru ekspertske podrške, program #PokretPolet na inovativan način uključuje i mlade – istraživače starosti do 30 godina (studente, diplomce ili postdiplomce fakulteta društvenih nauka) koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica. U saradnji sa njima, organizacije će projekte realizovati u mestima u kojima se nalazi njihovo sedište (grad, opština), odnosno u lokalnim zajednicama, za mreže organizacija čije će članice raditi na implementaciji projekta.