Trag fondacija logo

Objavljeno Istraživanje stavova donosilaca odluka u Srbiji o filantropiji u 2020. godini

Filantropija iz drugog ugla – šta o njoj misle donosioci odluka?

Trag fondacija i Globalna agencija za istraživanje javnog mnjenja i tržišta Ipsos Strategic Marketing, tokom jeseni 2020. godine, sprovele su istraživanje stavova donosilaca odluka o filantropiji u Srbiji. U okviru ovog istraživanja izvedeno je 29 dubinskih intervjua sa predstavnicima domaćih i stranih privatnih kompanija i poslovnih udruženja, državnih institucija koje deluju na nacionalnom nivou i nacionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva, kako onih sa, tako i onih bez ustaljene prakse davanja za opšte dobro.

Intervjuisani su upitani za razumevanje pojma filantropije, procenu efektnosti davanja za opšte dobro, stepen razvijenosti filantropije u Srbiji, informisanost o filantropskim akcijama, motivaciju, iskustvo i prepreke za učešće u njima, specifične uloge pojedinih aktera u aktivnostima davanja za opšte dobro, kao i za oblasti na koje davanja treba preusmeriti.

Pred čitaocima se nalaze ključni nalazi i zaključci, izvedeni kako iz ovog talasa istraživanja, tako i u komparaciji sa rezultatima prethodnog istraživanja stavova donosilaca odluka, izvedenog u jesen 2018. godine.

Oba talasa istraživanja stavova donosilaca odluka o filantropiji deo su Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Koaliciju za dobročinstvo predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno je čine Trag fondacija, Smart kolektiv, Catalyst Balkans, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Istraživanje možete preuzeti na LINKU.