Trag fondacija logo

O nagradi


Trag fondacija, kao regionalna fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom Č.S. Mot, Fondacijom braće Rokfeler (RBF) najavljuje otvaranje konkursa za petnaestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2021. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije i pojedinačne darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.

CILJ KONKURSA

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.

PRAVO UČEŠĆA

Za nagrade se mogu nominovati:

– domaće i strane korporacije,
– ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
– privatna mala i srednja preduzeća,
– javna i državna preduzeća,
– medijske kuće, kao i
– korporativni fondovi i fondacije,
– pojedinačni darodavci


koji su tokom 2021. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.

Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije ili pojedinca/pojedinke koji su nosioci aktivnosti.

Kao deo mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji, Trag fondacija se obavezala na to da u sve svoje aktivnosti i poslovanje integriše politike i prakse koje poštuju vrednosti i štite integritet i ugled Ujedinjenih nacija. Te politike isključuju negovanje partnerstva i promociju saradnje sa sektorom koji ostvaruje prihod od prodaje duvanskih proizvoda, jer je to u direktnoj suprotnosti sa pravom na javno zdravlje.
Tako one nominacije za VIRTUS nagradu za filantropiju, koje predlažu kompanije ili preduzeća koja pripadaju duvanskoj industriji, VIRTUS žiri neće razmatrati, niti ocenjivati. Više o ovoj i drugim politikama Globalnog dogovora UN pročitajte na engleskom jeziku na sledećem linku.

KO PODNOSI NOMINACIJE

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.

KATEGORIJE NAGRADE:

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

– VIRTUS Nagrada za korporativnu filantropiju
– VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
– VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i civilnog sektora


Pojedinci i pojedinke se mogu kandidovati za kategoriju:

– VIRTUS Nagrada za individualnu filantropiju
– VIRTUS Nagrada za mlade filantrope

NAGRADA

Pobednici konkursa će dobiti:

– Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro
– Medijsku promociju od strane Trag fondacije

Pobednici iz kategorija u oblasti korporativne filantropije će dobiti pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2021. godinu na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima.

PROPOZICIJE KONKURSA

Preduzeća/kompanije i pojedinačni darodavci mogu biti kandidovani za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.

Preduzeća/kompanije i pojedinačni darodavci koji su u prethodnom ciklusu dobili jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku.

Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 10. februar 2022. godine.

NAGRADNI ŽIRI

Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, doneće nezavisni žiri (selekcioni odbor) koji čine istaknuti pojedinci/ke iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga, rukovodeći se jedinstvenim kriterijumima.

ČLANOVI ŽIRIJA ZA DODELU VIRTUS NAGRADE ZA 2021. GODINU SU:

– Galjina Ognjanov, redovna profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu

– Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera

– Maja Vidaković, izvršna direktorka alliance international media (aim)

– Radojka Nikolić (predsedavajuća VIRTUS žirija), direktorka i glavna i odgovorna urednica Ekonometra i Magazina Biznis

– Sonja Dragojević, biznis dizajnerka u New Startegy

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Prilikom donošenja odluka žiri će se rukovoditi nizom kriterijuma:

– Donacija od strane preduzeća/kompanije i pojedinca/pojedinke je upućena neprofitnoj organizaciji ili instituciji za aktivnost ili projekat od opšteg dobra i značaja (npr. u oblastima zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, unapređenja ljudskih prava, razvoja obrazovanja, pomoći ranjivim i ugroženim grupama, pomoći lokalnoj zajednici, itd.);

– Primalac donacije, što može biti neprofitna organizacija ili institucija, upravo završava ili je završila projekat sa jasnim i merljivim rezultatima;

– Primalac donacije koristi dobijena sredstva da realizuje projekat ili program koji je važan za zajednicu u kojoj primalac donacije živi i/ili deluje ili za temu za koju se organizacija specijalizovala;

– Davalac donacije teži ka tome da sagleda svoj doprinos kao „društvenu investiciju“, „ulaganje u zajednicu“, radije nego kao marketinški alat, sredstvo za PR ili sponzorstvo;

– Davalac donacije je zainteresovan za ishod svog ulaganja i rezultate podržanih projekata;

– Pored direktne finansijske pomoći, davalac donacije pomaže primaoca donacije i na druge efikasne načine (npr. prenos znanja i veština, pomoć u robi i materijalu, volonterski rad, itd.);

– Preduzeće/kompanija koja je davalac donacije ostvaruje svoj profit na legalan način, u skladu sa društvenim i etičkim normama i politikama Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u Srbiji, poštujući standarde u vezi sa opštom društvenom odgovornošću preduzeća, kao što su etički odnos prema zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i slično;

– Pojedinac koji je davalac donacije, navedenu podršku pruža van poslovnih aktivnosti. Podrška koju taj pojedinac pruža koristi većem broju korisnika i doprinosi dugoročnom razvoju zajednice;

– Prednost će biti data kandidatima koji su podržavali neprofitne organizacije i opštekorisne projekte više puta u proteklom periodu;

Napomena: Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobili jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku. Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za donošenje odluka.

ORGANIZATORI

Čitav projekat, konkurs i svečanu objavu dobitnika nagrada organizuje Trag fondacija uz finansijsku podršku Evropske unije, Balkanskog fonda za demokratiju, Fondacije Čarls Stjuart Mot i Fondacije braće Rokfeler.

VIRTUS se realizuje u saradnji sa brojnim drugim institucijama, medijima i privrednim udruženjima koja su prepoznala značaj i potencijal jedne ovakve inicijative i pružili joj podršku.

VIRTUS nagrada za 2021. godinu se sprovodi u okviru projekta “UKLJUČI SE i utiči: Razvoj filantropije za jače civilno društvo”, koji  finansiraju Evropska Unija i Balkanski fond za demokratiju, a realizuje SIGN mreža koju predvodi Trag fondacija, a dodatno čine Fond za aktivno građanstvo – fAKT (Crna Gora), Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Asocijacija HORUS (Severna Makedonija), Forum za građanske inicijative (Kosovo) i Catalyst Balkans (Srbija).