Trag fondacija logo

O nagradi

Trag, kao regionalna fondacija koja godinama podržava građanske akcije i lokalne grupe, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID)Evropskom unijom, Balkanskim fondom za demokratiju, Fondacijom Č.S. Mot, Fondacijom braće Rokfeler (RBF), časopisom Ekonometar, Biznis magazinom,  Adria Media Grupom, Kolor Pres Grupom , magazinom Nova ekonomija, Business Info Grupom i kompanijom Alma Quatro najavljuje otvaranje konkursa za trinaestu godišnju nagradu VIRTUS za poslovne subjekte i pojedince koji su tokom 2019. godine na najdelotvorniji, najdugoročniji i najefektniji način podržali neprofitne akcije ili organizacije od opšteg dobra i interesa.

Ovo je prva nagrada ovakve vrste koja se organizuje u Srbiji i referentno mesto za sve one koji ulažu u opšte dobro. Nakon dosadašnjeg velikog uspeha i interesovanja nastavljamo da nagrađujemo najbolje kompanije i pojedinačne darodavce koji su dali značajan doprinos razvoju filantropije u svojim lokalnim zajednicama.


CILJ KONKURSA

Svrha ove prestižne nagrade je da prepozna i javno istakne kompanije, preduzeća i pojedinačne darodavce koji na strateški način dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima.

Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše i stimuliše filantropiju u našoj zemlji kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične korisne programe ili akcije.

Sam nagradni konkurs daje priliku organizacijama civilnog društva i krajnjim korisnicima donacija da javno izraze svoju zahvalnost darodavcima. Sa druge strane, nagrada daje mogućnost i samim kompanijama i pojedincima da dobiju veću podršku javnosti za projekte u koje veruju i kojima istinski doprinose.


PRAVO UČEŠĆA

Za nagrade se mogu nominovati:
domaće i strane korporacije,
ogranci stranih kompanija koje posluju u Srbiji,
privatna mala i srednja preduzeća,
javna i državna preduzeća,
– medijske kuće, kao i
korporativni fondovi i fondacije
pojedinačni darodavci

koji su tokom 2019. godine podržali neku društvenu ili neprofitnu akciju ili organizaciju.

Neprofitne organizacije, javne ustanove i organi uprave ne mogu konkurisati za nagrade. U prijavnim obrascima one se mogu navesti samo kao partneri preduzeća/kompanije ili pojedinca/pojedinke koji su nosioci aktivnosti.


KO PODNOSI NOMINACIJE

Svoje kandidate za nagrade mogu nominovati: svi zainteresovani građani/ke, neprofitne organizacije, mediji, PR agencije, marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća.


KATEGORIJE NAGRADE:

Preduzeća i kompanije se mogu kandidovati unutar sledećih kategorija:

VIRTUS Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou
VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće
VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pojedinci se mogu kandidovati za kategoriju:

VIRTUS Nagrada za individualni doprinos filantropiji


NAGRADA

Pobednici konkursa će dobiti:
– Posebno napravljenu skulpturu, umetnički autorski rad koji simbolizuje ideju davanja za opšte dobro
– Medijsku promociju od strane Trag fondacije

Pobednici iz kategorija u oblasti korporativne filantropije će dobiti pravo da koriste zvanični znak VIRTUS nagrade za 2019. godinu na svim svojim proizvodima, promotivnim materijalima i dokumentima.


PROPOZICIJE KONKURSA

Preduzeće/kompanija i pojedinačni darodavci mogu biti kandidovani za aktivnosti sprovedene u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine. Preduzeće/kompanija svoje društvene i dobrotvorne aktivnosti može kandidovati unutar jedne ili više kategorija nagrade istovremeno.

Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobile jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku.

Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Krajni rok za dostavu popunjenih prijava i prateće dokumentacije je 20. februar 2020. godine.


NAGRADNI ŽIRI

Odluku o dobitnicima, nakon detaljnog pregleda svih nominacija, doneće nezavisni žiri (selekcioni odbor) koji čine istaknuti pojedinci/ke iz sveta privrede, nevladinog sektora, medija i marketinga, rukovodeći se jedinstvenim kriterijumima.


ČLANOVI ŽIRIJA ZA DODELU VIRTUS NAGRADE ZA 2018. GODINU SU:

Ana Tozzi
Savet stranih investitora

Galjina Ognjanov
Ekonomski fakultet u Beogradu

Katarina Obradović Jovanović
Ministarstvo privrede

Radojka Nikolić (predsedavajuća VIRTUS žirija)
NIRA Press

Robert Čoban
Color Press Group

Lista članova žirija Virtus nagrade za filantropiju za 2019. godinu će uskoro biti objavljena.


OSNOVNI KRITERIJUMI ZA PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Prilikom donošenja odluka žiri će se rukovoditi nizom kriterijuma:

– Donacija od strane preduzeća/kompanije i pojedinca/pojedinke je upućena neprofitnoj organizaciji ili instituciji za aktivnost ili projekat od opšteg dobra i značaja (npr. u oblastima zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa, unapređenja ljudskih prava, razvoja obrazovanja, pomoći ranjivim i ugroženim grupama, pomoći lokalnoj zajednici, itd.);

– Primalac donacije, što može biti neprofitna organizacija ili institucija, upravo završava ili je završila projekat sa jasnim i merljivim rezultatima;

-Primalac donacije koristi dobijena sredstva da realizuje projekat ili program koji je važan za zajednicu u kojoj primalac donacije živi i/ili deluje ili za temu za koju se organizacija specijalizovala;

– Davalac donacije teži ka tome da sagleda svoj doprinos kao „društvenu investiciju“, „ulaganje u zajednicu“, radije nego kao marketinški alat, sredstvo za PR ili sponzorstvo;

– Davalac donacije je zainteresovan za ishod svog ulaganja i rezultate podržanih projekata;

– Pored direktne finansijske pomoći, davalac donacije pomaže primaoca donacije i na druge efikasne načine (npr. prenos znanja i veština, pomoć u robi i materijalu, volonterski rad, itd.);

– Preduzeće/kompanija koja je davalac donacije ostvaruje svoj profit na legalan način i u skladu sa društvenim i etičkim normama, poštujući standarde u vezi sa opštom društvenom odgovornošću preduzeća, kao što su etički odnos prema zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i slično;

– Pojedinac koji je davalac donacije, navedenu podršku pruža van poslovnih aktivnosti. Podrška koju taj pojedinac pruža koristi većem broju korisnika i doprinosi dugoročnom razvoju zajednice;

– Prednost će biti data kandidatima koji su podržavali neprofitne organizacije i opštekorisne projekte više puta u proteklom periodu;

Napomena: Preduzeća/kompanije i pojedinci koji su u prethodnom ciklusu dobili jednu od pet glavnih nagrada nemaju pravo da se kandiduju ili da budu kandidovani u ovom konkursnom roku. Navedeni kriterijumi su osnovni kriterijumi za donošenje odluka.


ORGANIZATORI

Čitav projekat, konkurs i svečanu ceremoniju dodele nagrade organizuje Trag fondacija uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Evropske unije, Balkanskog fonda za demokratiju, Fondacije Čarls Stjuart Mot i Fondacije braće Rokfeler. VIRTUS se realizuje u saradnji sa VIA fondacijom, časopisom Ekonometar, Biznis magazinom, Adria Media Grupom, Kolor Pres Grupom, magazinom Nova ekonomija, Business Info Grupom i kompanijom Alma Quatro, kao i brojnim drugim institucijama, medijima i privrednim udruženjima koja su prepoznala značaj i potencijal jedne ovakve inicijative i pružili joj podršku.


VIRTUS nagrada za 2019. godinu se sprovodi u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID, a koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, a dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Ovogodišnje izdanje nagrade se dodatno finansira iz projekta “SIGN Up for Impact” koji finansiraju Evropska Unija i Balkanski fond za demokratiju, a realizuje SIGN mreža koju predvodi Trag fondacija, a dodatno čine Fond za aktivno građanstvo (CG), Fondacija Mozaik (BiH), Asocijacija HORUS (NMK), Forum za građanske inicijative (KS) i Catalyst Balkans (RS).