Trag fondacija logo

Razvoj lokalne filantropije

Kao jedan od lidera u oblasti razvoja lokalne filantropije i društvene odgovornosti u Srbiji, Trag želi da  podsticaj održivom razvoju Srbije preusmeri sa inostrane pomoći ka domaćim potencijalima. Kao fondacija koja je aktivna u lokalnim zajednicama, smatramo da je važno da se, u svom razvoju, zajednice oslone na unutrašnje potencijale i stoga ulažemo napore da podstaknemo razvoj lokalne filantropije i društvene odgovornosti. 

U skladu sa svojom strategijom, preko različitih aktivnosti i programa, ulažemo u promovisanje i podsticanje filantropije kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.