Trag fondacija logo

Konkurs za program podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”

Uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Trag fondacija je pokrenula novi program podrške u oblasti javnog zagovaranja, pod nazivom “Istraži – Osnaži”, kako bi unapredila znanja građana i motivisala ih da se aktivno uključe u praćenje politika na lokalnom nivou, kao i da tako osnaženi predlažu potrebne promene. Projekat ima za cilj da, uz pomoć obuka, mentorske i finansijske podrške, osnaži 15 organizacija civilnog društva kako bi sprovele kampanje javnog zagovaranja u svojim zajednicama.

Tematski prioriteti programa “Istraži – Osnaži” fokusirani su na promene koje želimo da postignemo u tri ključne grupe lokalnih javnih politika:

  • politike zaštite životne sredine
  • socijalne politike
  • omladinske politike

Program podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži” realizuje se od avgusta 2021. godine do marta 2022. godine i uključuje sledeće načine podrške organizacijama civilnog društva:

  • Finansijska podrška organizacijama civilnog društva kroz dodelu donacija za sprovođenje lokalnih kampanja javnog zagovaranja u iznosu do maksimalnih 8.000 funti za period od četiri meseca,
  • Program obuka na temu javnog zagovaranja u cilju unapređenja znanja i veština aktivista da bolje istraže lokalne javne politike, da kreiraju predloge za unapređenje i adekvatno predstave svoje rezultate relevantnim sagovornicima i donosiocima odluka,
  • Ekspertska mentorska podrška koja će kontinuirano, tokom celog projekta, pružati neophodna dodatna znanja iz oblasti javnog zagovaranja, javnih politika i komunikacija, a u cilju uspešnije realizacije projekata i
  • Umrežavanje i promocija lokalnih inicijativa biće organizovana u okviru završnog događaja u Beogradu, sa ciljem da šira javnost bude obaveštena o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću građani koji žele da učestvuju u kreiranju i praćenju lokalnih politika za zaštitu životne sredine, kao i socijalnih i omladinskih politika.


Više informacija
o tematskim prioritetima programa, aktivnostima koje podržavamo kroz ovaj program i uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu Smernice za program podrške javnom zagovaranju u zajednici.

 

Način prijavljivanja na otvoren konkurs za predlog projekata

U cilju prijavljivanja na konkurs za program podrške javnom zagovaranju u zajednici “Istraži – Osnaži”, neophodno je da sve zainteresovane organizacije popune onlajn prijavni formular, uz koji će priložiti budžet projekta. Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Word verziju formulara možete preuzeti ovde kako biste se bolje pripremili za popunjavanje onlajn formulara. Dodatno, ilustrativno uputstvo za popunjavanje budžeta nalazi na samom kraju ovog dokumenta.
Detaljnije uputstvo za prijavu možete pronaći u ranije pomenutom dokumentu Smernice za program podrške javnom zagovaranju u zajednici.

Vremenski okvir sprovođenja predloga projekta može biti maksimalno 4 meseca, a maksimalni iznos finansijskih sredstava za koje možete konkurisati je 8.000 funti.
Rok za podnošenje onlajn predloga projekta je nedelja, 17. oktobar 2021. godine, do 23:59h.

Za dodatne informacije o programu i konkursu kontaktirajte tim Trag fondacije putem imejl-adrese politike@tragfondacija.org.