Trag fondacija logo

Konkurs za poziciju Savetnik/ca za filantropiju i partnerstva

Trag fondacija raspisala je konkurs za poziciju Savetnik/ca za filantropiju i partnerstva.

Savetnička uloga podrazumeva pružanje podrške radu Trag fondacije u razvoju, koordinaciji i sprovođenju aktivnosti iz oblasti promocije filantropije i unapređenja filantropske infrastrukture, sa ciljem daljeg razvoja programa u vezi sa ovom oblasti i podsticanja većih davanja za opšte dobro u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Dodatno, savetnička uloga podrazumeva i pružanje podrške razvoju partnerstava i prikupljanja sredstava iz alternativnih izvora sa ciljem obezbeđivanja sredstava za rad Traga i Tragov zadužbinski fond.

Od savetnika/ce se očekuje da predlaže strategiju razvoja programa, učestvuje u koncipiranju i sprovođenju aktivnosti usmerenih na promociju individualne i korporativne filantropije u zemlji i regionu, kao i na izgradnju kapaciteta organizacija da prikupljaju sredstva u lokalnoj zajednici. Savetnik/ca učestvuje/koordiniše rad mreža čiji je Trag član, sarađuje sa relevantnim partnerima i saradnicima Trag fondacije u zemlji i inostranstvu i koncipira predloge projekata, budžete i izveštaje za delove programa na kojima je angažovan/a. Savetnik/ca će takođe biti angažovan/a na jačanju Tragovih partnerstava sa poslovnim sektorom i na povećanju vidljivosti rezultata koje Trag postiže kroz ovu podršku i saradnju.

Potrebne kvalifikacije:
– Visoka stručna sprema
– Minimum pet godina radnog iskustva u neprofitnom ili biznis sektoru (na poslovima komunikacija i/ili marketinga
– Iskustvo u projektnom upravljanju
– Poznavanje oblasti filantropije i fandrejzinga
– Odlično govorno i pisano znanje engleskog jezika
– Poznavanje osnova rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook) i drugih alatki neophodnih za rad na daljinu (Zoom, MS teams, Slack, Trello…)
– Vozačka dozvola B kategorije

Ključne kompetencije:
– Iskustvo u pisanju predloga projekata i projektnog upravljanja
– Iskustvo u planiranju i realizaciji promotivnih kampanja
– Iskustvo u organizovanju različitih tipova javnih i događaja sa visokim zvanicama
– Veštine javnog nastupa
– Poznavanje oblasti fandrejzinga i saradnje sa korporativnim sektorom
– Odlične komunikacijske veštine i sposobnost komunikacije sa ljudima iz različitog okruženja
– Sposobnost individualnog i timskog rada
– Sposobnost upravljanja odnosima, veštine prioritizacije i dobra organizacija vremena
– Odlične veštine planiranja
– Veštine analize budžeta i praćenja potrošnje
– Prilagodljivost
– Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na srpskom ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su referenca za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 21. maja, do 17 časova.
Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.
Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.