Trag fondacija logo

Konkurs za autore/-ice publikacije o uspjesima lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini

 

Nakon uspjeha programa „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita“ u Srbiji, Trag fondacija je uz podršku Porticus fondacije  krajem 2020. godine pokrenula program „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!” u Bosni i Hercegovini sa ciljem da podstakne osnivanje lokalnih fondacija u BiH.

Početkom 2021. godine Trag fondacija je odabrala 5 inicijativnih grupa koje će podržavati u njihovom procesu postajanja lokalnom fondacijom. Tri inicijativne grupe su ostale dio programa i aktivno rade na osnivanju lokalnih fondacija i razvoju lokalne filantropije u ZeniciBijeljini i Sarajevu. Ove tri inicijativne grupe su kroz dosadašnja dva javna konkursa, svaka u svojoj lokalnoj zajednici, pružile finansijsku podršku za provođenje oko 40 malih lokalnih inicijativa i projekata neformalnih grupa i udruženja.

Za potrebe promocije programa, Ured Trag fondacija u BiH objavljuje Konkurs za autore_ice ili autorski tim za rad na publikaciji koja bi oslikavala dosadašnji napredak programa “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita u BiH!”.

Cilj ove publikacije je prikaz postignuća i napora budućih lokalnih fondacija, vezanih za razvoj filantropije i buđenje filantropskog duha zajednice. Publikacija treba da predstavi program “Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita!”, da prikaže profil svake od lokalnih fondacija sa ilustrativnim primjerima inicijativa koje su podržale u njihovim lokalnim zajednicama, njihovih fandrejzing i grantmejking aktivnosti. Predmet publikacije biće dosadašnji rad, uspjesi i izazovi budućih lokalnih fondacija, određeni broj projekata (dva do tri po lokalnoj fondaciji) koji su podržani od strane tri buduće lokalne fondacije tokom 2022, 2023, kao i oni koji će biti završeni do februara 2024. godine na teritoriji Sarajeva, Zenice i Bijeljine. Publikacija treba da sadrži također kratki opis stanja u oblasti filantropije u BiH, pogotovo na lokalnom nivou, te zaključke.

Rad odabranog autora_ice ili autorskog tima treba biti inspirisan publikacijom “A Guide to Community Foundations in Serbia”. Sav potreban materijal o radu inicijativnih grupa i podržanim projektima, fotografije te kontakte obezbijediće Ured Trag fondacija u BiH.

Prijava na konkurs

Autori_ce ili autorski tim mogu biti fizička lica ili pravni subjekti specijalizirani za ovu vrstu usluga. Konačan izbor saradnika_ca biti će izvršen procjenjujući kvalitet svake pojedinačne ponude koja pristigne na konkurs. Samo potpuna konkursna dokumentacija, dostavljena u konkursnom roku biće predmet razmatranja. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, Ured Trag fondacija u BiH će kontaktirati aplikante i aplikantice.

Neophodna dokumentacija za prijavu na konkurs treba sadržavati:

  • CV autora_ice ili svih članova_ica autorskog tima (najviše 2 stranice po osobi);
  • opis metodologije istraživanja (najviše 3 stranice);
  • vremenski okvir i plan realizacije istraživanja i dostave publikacije;
  • detaljna finansijska ponuda (iznosi u KM-ovima).

Kompletnu konkursnu dokumentaciju neophodno je poslati najkasnije do 15. januara 2024. do 17 sati na e-mail adresu lokalnefondacije@tragfondacija.org, uz subject e-maila: Prijava na konkurs. O konačnom izboru će biti obaviješteni svi koji pošalju ponudu, a odabrani_a autor_ica ili odabrani autorski tim najkasnije do 22. januara 2024. godine, uz prijedlog Ugovora o realizaciji saradnje.

Za dodatne informacije o konkursu možete nas kontaktirati putem e-maila maida@tragfondacija.org ili telefona +38761152875.

Izabrani autor_ica ili autorski tim konačnu verziju publikacije u formatu word dokumenta treba da dostavi najkasnije do 1. aprila 2024. godineMaksimalan planirani iznos za realizaciju ove aktivnosti je 1800 eura (uključujući i troškove za potrebne odlaske na teren).