Trag fondacija logo

Kategorije

VIRTUS Glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou se dodeljuje kompaniji koja pomaže aktivnosti i projekte od opštedruštvenog značaja na sistematičan i promišljen način. To je kompanija sa preko 250 zaposlenih koja već ima usvojenu strategiju korporativnih davanja i ciljano ulaže u svega nekoliko oblasti od svog interesa. Njen filantropski pristup može poslužiti kao pozitivan i inspirišući model strateškog načina ulaganja u zajednicu, a najvažniji i najznačajniji projekti koje je kompanija podržala tokom godine oslikavaju taj pristup.

VIRTUS Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje se dodeljuje velikoj kompaniji sa preko 250 zaposlenih koja se posebno istakla u pomoći pri rešavanju problema ili potreba u zajednici, gradu ili regionu u kojoj se nalazi njeno sedište, imajući svest o značaju malih inicijativa i razvoja lokalnih zajednica koje nisu u centru zbivanja, pri tom pokušavajući da im udahnu novi život i aktivizam. Ova nagrada se daje kao podsticaj i smernica drugima da ulože i vrate baš tamo gde su smešteni i prvenstveno deluju.

VIRTUS Nagrada za malo i srednje preduzeće se dodeljuje preduzećima koja pokazuju odgovornost prema zajednici ulažući u opštedruštvene, neprofitne projekte i organizacije. To su poslovni subjekti do 50 (mala) i 250 zaposlenih (srednja), dobro povezani sa svojom zajednicom, svesni problema i potreba tih sredina, koji poznaju lokalne organizacije i uvek su spremni da deluju kao “dobre komšije” pomažući koliko mogu. Ova nagrada bi trebalo da učvrsti spone između preduzeća i lokalnih zajednica i organizacija koje zajedno rade za bolje sutra. Za ovu kategoriju se ne mogu nominovati predstavništva stranih kompanija ili ogranci velikih privrednih sistema čije matične kompanije imaju veći broj zaposlenih od 250.

VIRTUS Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora ističe u prvi plan izuzetno uspešno, osmišljeno i višegodišnje partnerstvo kompanije sa jedne i organizacije civilnog društva sa druge strane u cilju rešavanja nekog ozbiljnog društvenog problema. Ovde partnerstvo najpre podrazumeva međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju za rešavanje problema pre nego finansijsku podršku. Nagrada se dodeljuje uzimajući u obzir stepen uključivanja kompanije u taj proces, rezultate i efektivnost podrške, kvalitet komunikacije među stranama, perspektivnost te saradnje kao i inovativnost u pristupu u rešavanju problema ili potrebe. Ova nagrada bi trebalo da pokrene ostale kompanije da razmišljaju u sličnom smeru.

VIRTUS Nagrada za individualni doprinos filantropiji se dodeljuje punoletnoj osobi koja dugoročno podržava lokalne neprofitne inicijative i/ili organizacije civilnog društva u zajednici koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. Osnovni kriterijum za dodelu nagrade je iskazana motivacija ove osobe za podršku organizacijama civilnog društva i/ili inicijativama u oblasti kulture, socijalne zaštite, obrazovanja, ekologije, ljudskih prava i razvoja zajednice, kao i nivo podrške, broj korisnika koji je ona obuhvatila i njen dugoročni efekat. Prednost će se davati pojedinačnim darodavcima koji su dali značajan finansijski i materijalni doprinos ovim organizacijama i/ili inicijativama, ali će se razmatrati i nematerijalni vidovi podrške kao što su volonterski rad i prenos specifičnih znanja. Nominovane osobe mogu biti pojedinačni donatori, preduzetnici i drugi zaposleni u kompanijama, s tim da je uslov da materijalne donacije potiču iz njihovih ličnih resursa i da je podrška pružena van poslovnih aktivnosti nominovane osobe.