Trag fondacija logo

Javni poziv za usluge organizacije dogadjaja i putovanja

 

Trag fondacija raspisuje tender sa predmetom: Organizacija događaja i putovanja u periodu 01.08.2024-31.12.2024. i poziva registrovane agencije da podnesu ponudu za pružanje usluga organizacije različitih vrsta događaja u navedenom periodu.

Angažman koji je predmet poziva podrazumeva organizaciju treninga, konferencija u zemlji i inostranstvu, kao i događaja sa većim brojem učesnika, obezbeđivanje sala za organizovanje događaja, smeštaj učesnika na različitim vrstama događaja, organizaciju i obezbeđivanje transporta za zaposlene i konsultante po potrebi i isplatu putnih troškova za učesnike događaja.

Šta ponuda treba da sadrži

Ponuda kompanije/pojedinačna na srpskom jeziku:

Popunjen prijavni formular koji sadrži:

  • Kontakt informacije,
  • Informacije o računu za uplatu pojedinačnih iznosa do maksimalno predviđenog iznosa za celokupan period (maksimalni iznos za predviđeni period EUR 199.999,00).

Odgovornost Trag fondacije

Izabranom ponuđaču će Trag fondacija dostaviti spisak lica koji će koristiti usluge, i u skladu sa definisanim uslovima plaćanja uplaćivati iznose do maksimalnog iznosa od EUR 199.999,00 za izvršene usluge iz radnog zadatka.

Odgovornost ponuđača

Od ponuđača se očekuje da u definisanom periodu izvrši/obezbedi navedene usluge iz radnog zadatka u skladu sa standardima kvaliteta i u dogovorenom vremenskom okviru. Takođe, očekujemo da ponuđač pruži odgovarajuću podršku tokom realizacije zadatka kao i bude na raspolaganju za rešavanje eventualnih nedoumica ili hitnih situacija.

Za sve detalje možete pogledati instrukcije za ponuđače.

Način i rok za prijavljivanja

Molimo da ponude, sa spiskom beneficiranih ugostiteljskih objekata, cenovnik i uslove plaćanja i naručivanja posla dostavite najkasnije do 19.07.2024. godine do 17:00 na adresu nabavke@tragfondacija.org sa naslovom PREDLOG 14-2024.

Svi ponuđači će biti obavešteni o rezultatima tendera do 23.07.2024.

Sa poštovanjem,

Tim Trag fondacije