Trag fondacija logo

Javni poziv za konsultante i konsultantkinje za sprovođenje početne procene stanja u organizacijama civilnog društva u Srbiji

Trag fondacija objavljuje javni poziv za konsultante i konsultantkinje za sprovođenje početne procene stanja u organizacijama civilnog društva u Srbiji, u okviru projekta Inspire2Action koji podržava USAID u Srbiji. 

Projekat realizuje Trag fondacija uz podršku partnerskih organizacija: CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija Fondacija i Srpski filantropski forum, sa ciljem da sveobuhvatnim programima podrške podstakne veće učešće građana i građanki u demokratskim procesima u Srbiji.

Svrha procene je da se mapiraju trenutni kapaciteti i potrebe organizacija civilnog društva i grupa u Srbiji i analizira način i obim njihovog trenutnog delovanja i prakse.

Procena treba da omogući Trag fondaciji i partnerskim organizacijama dublje razumevanje postojećih kapaciteta i pomogne za unapređenje i razvoj odgovarajućih programa podrške u skladu sa konkretnim potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju organizacije i aktivisti. 

Obim: početna procena će obuhvatiti organizacije civilnog društva, neformalne grupe, aktiviste i aktivistkinje u Republici Srbiji.

Procena treba da uzme u obzir sledeće faktore:

  • Izazovi sa kojima se civilno društvo i aktivističke grupe suočavaju u pokretanju akcija u zajednici;
  • Geografska rasprostranjenost postojećih građanskih inicijativa;
  • Oblasti delovanja i aktivnosti organizacija civilnog društva i aktivističkih grupa;
  • Zastupljenost žena, mladih i manjinskih grupa u inicijativama koje sprovode OCD i aktivističke grupe;
  • Organizacioni kapaciteti i finansijsko upravljanje;
  • Osnovne vrednosti kojima se OCD i aktivističke grupe vode u svom radu;
  • Vrsta i obim formalne i neformalne saradnje koju ostvaruju OCD, aktivističke grupe i različite zainteresovane strane kao što su lokalne institucije, mediji, akademske institucije.
  • Dostupnost finansijskih i nefinansijskih resursa.

 

Detaljnije o javnom pozivu, uslovima i načinu prijavljanja, kriterijumima i načinu odabira kandidata, možete se u tekstu javnog poziva.

Način prijavljivanja: Ukoliko ste zainteresovani za prijavu i prihvatate navedene uslove, molimo vas da neophodnu dokumentaciju dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu: ivana@tragfondacija.org ili u štampanom obliku na adresu: Trag fondacija, Mileševska 5, 11000 Beograd.

 

Rok za slanje je 30. april 2023. godine (do 23:59h).

 

Za sva pitanja i informacije zainteresovani kandidati mogu se obratiti Trag fondaciji putem e-mail-a: ivana@tragfondacija.org .