Trag fondacija logo

Javni poziv za tehnički razvoj i održavanje web platforme Aktivizam Akcelerator

Trag fondacija raspisuje javni poziv za tehnički razvoj i održavanje web platforme Aktivizam Akcelerator u okviru projekta “Snaga Aktivizma” i poziva sve zainteresovane ponuđače da pošalju svoje ponude.

Projekat realizuje Trag fondacija u partnerstvu sa CRTA-om, Krovnom organizacijom mladih Srbije, BeFemom, Fondacijom Slavko Ćuruvija i Srpskim filantropskim forumom, uz finansijsku podršku USAID-a u Srbiji. Trag fondacija, u saradnji sa partnerskim organizacijama, realizuje projekat sa ciljem stvaranja prostora za učenje, razmenu znanja i saradnju među akterima civilnog društva i da kroz sveobuhvatne programe podrške podstakne veće učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji.

Svrha poziva jeste pronalazak partnera koji će raditi na izradi web platforme koja će biti one-stop-shop za civilni sektor u Srbiji.

Opis posla obuhvata sledeće segmente (oni su sastavni deo Tehničkog zadatka):

  • Izradu web platforme Aktivizam Akceleratora prema tehničkim uslovima (ime, logo, brending, tehnički razvoj i održavanje)
  • Usluge potrebne za implementaciju (Domen, Hosting, Instalacija, Arhiviranje)
  • Dodatna prilagođavanja rešenja kako bi se zadovoljili zahtevi i potrebe Naručioca
  • Usluga obuke, podrške, tehničkog razvoja i održavanja u periodu od godinu dana korišćenja platforme nakon lansiranja finalne verzije platforme

Detaljan opis posla i zadataka koje treba izvršiti u okviru delokruga rada po ugovoru prikazan je u Tehničkom zadatku a uslovi ,način prijavljivanja, rok za slanje ponuda, kriterijumi i način odabira Ponuđača u Poziv za Ponuđače.

Kompletnu tendersku dokumentaciju čine Poziv za Ponuđače, Instrukcije za Ponuđače, Tehnički zadatak za Aktivizam Akcelerator , BudžetAplikacioni formular i Administrativnu check listu.

Kompletan paket tenderske dokumentacije možete preuzeti ovde. 

Info sesija će biti održana 10.aprila 2024. putem Zoom platforme.

Maksimalni budžet je 45.000,00 USD u dinarskoj protivvrednosti.

Način prijavljivanja: Ukoliko ste zainteresovani za prijavu i prihvatate navedene uslove, molimo vas da kompletnu tendersku dokumentaciju dostavite u elektronskom obliku na e-mail adresu: nabavke@tragfondacija.org, sa predmetom/subjektom e-maila: PREDLOG 02-2024 ili redovnom poštom/lično na adresu: Trag fondacija, Krunska 47, 11111 Beograd, Republika Srbija. Ukoliko šaljete redovnom poštom, potrebno je da najkasniji datum prispeća ponude bude krajnji rok za podnošenje ponuda na tender.

Rok za dostavljanje ponuda je utorak, 30. april 2024. godine (do 17h).

Za sva pitanja i informacije zainteresovani Ponuđači mogu konsultovati dokument sa pitanjima i odgovorima ili se obratiti Trag fondaciji putem e-maila: nabavke@tragfondacija.org