Trag fondacija logo

Individualna filantropija

Nakon višegodišnjeg rada na polju korporativne filantropije, Trag je krajem 2009. godine počeo da istražuje i oblast individualne filantropije, ispitujući stavove javnog mnjenja. Trag je na ovaj način stekao više uvida o kulturi davanja u Srbiji, stavovima građana, poznavanju mehanizama za davanje i njihovoj ličnoj spremnosti da ulože svoja finansijska sredstva ili materijalna dobra u inicijative za opšte dobro. Građani su jasno rekli da žele da ulažu novac i da su motivisani da daju značajne svote novca kada za tim postoji jasna potreba.

Podstaknuti rezultatima ovog istraživanja i sa željom da se probudi svest i solidarnost građana o važnosti filantropije tj. individualnog davanja za opšte dobro, onima kojima je pomoć potrebna, Trag je pokrenuo kampanju “Sitniš nije sitnica – mala pomoć puno srce”  koja je sprovedena tokom 2010/2011 godine. Sredstva prikupljena u kampanji upućena su deci iz porodica sa višestrukim problemima koje okuplja Klub za decu „Mesečina“ u Subotici.

Poslednje istraživanje o individualnoj i korporativnoj filantropiji u Srbiji, koje je Trag sproveo krajem 2012. godine pokazuje da interesovanje za filantropiju raste ali i dalje nema dugoročnog ulaganja u zajednicu.

Glavni nalazi ukazuju da građani Srbije filantropiju i dalje prvenstveno shvataju kao humanitarnu pomoć i pomoć socijalno ugroženim grupama i pojedincima dok predstavnici kompanija, iako saglasni sa građanima da je pomoć ugroženima prvenstveni cilj akcija za opšte dobro, znatno veći značaj pridaju akcijama koje doprinose opštem razvoju zajednice. I građani i kompanije se slažu da je trenutno stanje u filantropiji nezadovoljavajuće i da je to uglavnom posledica ekonomske krize i apatije u društvu ali da potencijal za razvoj postoji i da je i građane i kompanije neophodno pokrenuti i stimulisati da se uključe u aktivnosti za opšte dobro kroz veći angažman medija i države, izmenu zakonodavnog i poreskog okvira, razvoj standarda za transparentnost i obezbeđivanje povratnih informacija o tokovima prikupljenog novca i rezultatima podržanih akcija. 

Građani pokazuju nepoverenje prema organizacijama i fondacijama, posebno kada je raspolaganje prikupljenim sredstvima u pitanju dok kompanije prave razliku između organizacija i fondacija, više poverenja iskazuju prema fondacijama i izražavaju spremnost da podrže i organizacije i fondacije uz napomenu da one prethodno treba da unaprede svoj rad i transparentnost, kvalitet predloženih akcija i komunikaciju sa poslovnim sektorom. Ovo istraživanje, Trag fondacija je iskoristila da unapredi svoje delovanje u ovoj oblasti. Celokupno istraživanje „Individualna i korporativna filantropija u Srbiji“ možete pogledati ovde.

U oblasti individualne filantropije, Trag sprovodi programe kojima pruža podršku organizacijama civilnog društva da prikupljaju sredstva i rade sa individualnim donatorima na lokalnom nivou. Za više detalja možete pogledati stranice programa Uspešni fandrejzing i Perspektiva za održivost.

Trag, takođe, gradi svoju bazu individualnih donatora. Putem godišnje kampanje Dobro na dar, prijatelji Traga svojim donacijama doprinose sprovođenju ključnih programa fondacije, kao i specifičnim inicijativama kao što je bila podrška organizacijama u poplavljenim područjima 2014. godine. Do sada, više od 200 pojedinaca dalo je svoju podršku programima Traga, izgradnji finansijske zadužbine i oporavku poplavljenih područja. Trag je u svoj rad uveo i metodologiju rada sa velikim individualnim donatorima (major donors). Nakon sprovedene studije o izvodljivosti, Trag je 2014. godine lansirao prvu kampanju za finansijsku zadužbinu pod nazivom Na tragu budućnosti sa ciljem da od pojedinačnih velikih donatora prikupi 250.000 USD za zadužbinski fond za održivost lokalnih zajednica u Srbiji. 

Prikupljanjem sredstava krajem 2018. godine ostvarili smo postavljeni cilj u iznosu od 251.861 USD stvorili smo inicijalni zadužbinski fond od preko 750.000 USD zahvaljujući podršci privatne fondacije Čarls Stjuart Mot koja je donirala dvostruko veći iznos od prikupljenog. Putem ulaganja, fond će se sa godinama uvećavati i omogućiti održivu podršku aktivnim i odgovornim građanima širom Srbije koji menjaju svoje zajednice i celo društvo nabolje.

Inspirisani uspesima u oblasti razvoja individualne filantropije i velikom doprinosu građana inicijativama za opšte dobro, Trag fondacija je 2014. godine svoju VIRTUS nagradu proširila i na ovu oblast i uvela kategoriju za Individualni doprinos filantropiji koja će se od sad dodeljivati svake godine. Prva dobitnica ove nagrade je Svetlana Urošević iz Grocke, a žiri je u ovoj oblasti dodelio i jednu specijalnu nagradu, za izraziti doprinos razvoju filantropije u Srbiji, koja je otišla Veranu Matiću, predsedniku UO Fonda B92. Do sada smo nagradili XX dobitnika u ovoj kategoriji, a od 2018. godine dodeljujemo i specijalnu nagradu za mladog filantropa/kinju do 30 godina života. Ukoliko želite da sa nama podelite svoja filantropska iskustva ili dobijete savet o tome koje lokalne inicijative u Srbiji možete podržati, pišite nam na filantropija@tragfondacija.org.