Trag fondacija logo

Godinu dana kasnije: Grassroots organizacije na čelu solidarnog odgovora na pandemiju COVID-19

Projekat EU TACSO 3, u saradnji sa Trag fondacijom, organizovao je 9. i 10. juna onlajn konferenciju pod nazivom „Godinu dana kasnije: Grassroots organizacije na čelu solidarnog odgovora na pandemiju COVID-19“.

Na dvodnevom događaju je učestvovalo više od 50 predstavnika organizacija iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije i Turske. Konferencija je organizovana kao nastavak regionalnog sastanka EU TACSO 3 o hitnom odgovoru, iz juna 2020, a za cilj je imala dopunu diskusije u kontekstu posledica na civilno društvo i društvo uopšte, kao i bavljene post-kriznim obrascima u budućnosti.

Ovaj onlajn događaj je pružio prostor za ravnopravno učenje o izazovima tokom COVID-19 i drugih složenih kriza, kao i zajedničko istraživanje rešenja lokalne zajednice. U okviru panela, organizacije su diskutovale o konkretnim izazovima aktivizma u doba pandemije, i načinima koje su uspele da prevaziđu krizu i odgovore na potrebe zajednica.

Na konferenciji je zaključeno da je kriza izazvana COVID-19 pandemijom donela različite pravne, administrativne i logističke prepreke za rad civilnog društva, ali je i pokazala njegovu snagu. Efikasan odgovor organizacija civilnog društva na posledice pandemije je pokazao ograničenost centralizovnog sistema vlasti, te su organizacije pozvale na proces decentralizacije odlučivanja i prepoznavanje njihove uloge i kapaciteta u borbi sa krizom, a zarad veće otpornosti zajednica.

Tokom konferencije, predstavljena je i publikacija „Solidarni odgovor na COVID-19: Rezultati ostvareni u zajednicama kroz program urgentne podrške”, koju možete preuzeti na linku https://bit.ly/3cw4CtI.