Trag fondacija logo

#AKTIVNEZAJEDNICE – kalendar konkursa

Ove godine, program Aktivne zajednice je redizajniran, a u nastavku možete pogledati kako će izgledati redosled aktivnosti u okviru konkursa:

14. jul – rok za slanje koncepata ideja

od 15. do 26. jula – Trag kancelarija proverava da li koncepti ideja zadovoljavaju osnovne uslove programa

od 27. jula do početka septembra – Odbor aktivista ocenjuje projekte

od 6. do 8. septembra – trening Pokrenimo zajednice za predstavnike 20 udruženja i neformalnih grupa koje su prošle u narednu fazu konkursa

od 9. do 22. septembra – razgovori u zajednicama i slanje finalnih predloga projekata

početak oktobra – Odbor za donacije donosi odluku koji projekti će biti podržani