Trag fondacija logo

Otvoren konkurs za novi ciklus programa Aktivne zajednice

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica. Projekti koje podržavamo nisu tematski ograničeni i plod su ideja, energije, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

 

Ko može da se prijavi?
Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe koje:

  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • zastupaju opšte interese svoje zajednice,
  • ne postoje duže od 10 godina,
  • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
  • pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
  • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
  • nalaze se na teritoriji Srbije.

 

Šta podržavamo?
Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, te program Aktivne zajednice otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju zajednica. Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

 

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice?
Predstavite nam vašu ideju isključivo popunjavanjem onlajn Formulara za koncept ideje. Pre toga, pozivamo vas da detaljno pročitate uslove konkursa. Uz online prijavu je potrebno priložiti Formular za koncept ideje koji je dostupan na linku.
Onlajn prijavni formular sadrži sve instrukcije za popunjavanje. Takođe, Word verziju formulara koju možete koristiti kao pripremu. 

Prijavu možete poslati najkasnije do utorka,7. maja 2024. godine, do 23:59 časova.

Pozivamo vas da se pre prijave konsultujete sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da prijavite. Možete nas kontaktirati putem mejla prijave@tragfondacija.org, telefona 011 78 39 467 ili zakazati online sastanak najkasnije do 26. aprila.Ovde možete pronaći najčešće postavljana pitanja

Program Aktivne zajednice sprovodi se uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.